est.json 2.86 KB
Newer Older
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
1
{
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
2
3
4
5
 "index": {
  "title": "X-tee alamsüsteemide ja teenuste kataloog"
 },
 "service": {
6
  "dataLoadingError": "Viga andmete laadimisel! Võimalik lahendus - palun värskendage sirviku vahemälu (refresh browser cache)."
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
7
8
9
 },
 "subsystemList": {
  "heading": "X-tee alamsüsteemide kataloog teenuste ja WSDL kirjeldustega",
10
11
12
13
  "intro": {
   "common": "<p>Kataloog on genereeritud metapäringute 'getWsdl' ja 'getOpenAPI' tulemustest RIA monitooringu turvaserveri poolt kõigist X-tee alamsüsteemidest.</p><p>Alamsüsteemid <span class=\"badge badge-secondary\">Tühi</span> ikooniga ei oma X-tee teenuseid. Alamsüsteemid <span class=\"badge badge-danger\">Viga</span> ikooniga kas ei ole ligipääsetavad RIA monitooringu turvaserveri poolt või päringu tegemisel ilmnes muu viga.</p><p>Värskeim kataloogi versioon <a href=\"{{jsonUrl}}\" target=\"_blank\">JSON kujul</a>.</p><p>Kasutajatugi: <a href=\"mailto:help@ria.ee\">help@ria.ee</a>.</p>",
   "ieWarning": "Kataloog ei pruugi toimida sirvikuga MS Internet Explorer, palun kasutage selle asemel kaasaegset sirvikut, näiteks Google Chrome."
  },
Toomas Mölder's avatar
Toomas Mölder committed
14
  "moreSubsystems": "Kõiki alamsüsteeme ei kuvatud seoses alamsüsteemide arvu piiranguga. Selleks, et näha rohkem alamsüsteeme, palun muutke määrangut 'Alamsüsteeme lehel' või otsige alamsüsteemi või teenuse nime järgi.",
15
16
  "showAll": "Näita kõiki alamsüsteeme",
  "selectInstance": "Vali X-tee keskkond",
Toomas Mölder's avatar
Toomas Mölder committed
17
  "selectVersion": "Vali kataloogi versioon",
18
  "latestVersion": "Värskeim versioon"
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
19
20
21
22
 },
 "search": {
  "searchFilters": "Otsingu filtrid",
  "nameFilter": "Filtreeri nime järgi",
Toomas Mölder's avatar
Toomas Mölder committed
23
  "limit": "Alamsüsteeme lehel",
Jürgen Šuvalov's avatar
Jürgen Šuvalov committed
24
  "nonEmpty": "Näita vaid teenusepakkujaid",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
25
26
27
  "allOption": "Kõik"
 },
 "subsystem": {
28
  "heading": "Alamsüsteem {{subsystem}} teenuste ja WSDL kirjeldustega X-tee keskkonna \"{{instance}}\" jaoks",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
29
30
  "intro": {
   "p1": "Kasutajatugi: <a href=\"mailto:help@ria.ee\">help@ria.ee</a>"
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
31
  },
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
32
33
34
35
  "statusEmpty": "Tühi",
  "statusError": "Viga",
  "statusWsdlError": "Viga WSDL'i laadimisel või töötlemisel",
  "statusWsdlTimeout": "WSDL'i laadimine aegus",
36
  "statusWsdlSkipped": "WSDL'i ei laetud eelneva aegumise tõttu",
37
38
39
  "statusOpenapiError": "Viga OpenAPI kirjelduse laadimisel või töötlemisel",
  "statusOpenapiTimeout": "OpenAPI kirjelduse laadimine aegus",
  "statusOpenapiSkipped": "OpenAPI kirjeldust ei laetud eelneva aegumise tõttu",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
40
  "allSystemsBtn": "Näita kõiki alamsüsteeme",
41
  "statusErrorInfo": "Alamsüsteem ei ole ligipääsetav RIA monitooringu turvaserveri poolt või ilmnes päringu tegemisel muu viga.",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
42
43
  "statusEmptyInfo": "Alamsüsteem ei oma X-tee teenuseid.",
  "moreMethods": "veel {{count}} ...",
44
  "incorrectInstanceWarning": "Vale keskkond!",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
45
  "subsystemNotFoundWarning": "Alamsüsteemi \"{{subsystem}}\" ei leitud!"
46
47
 },
 "scrollToTop": "Lehe algusesse"
Jürgen Šuvalov's avatar
Jürgen Šuvalov committed
48
}