est.json 2.49 KB
Newer Older
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
1
{
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
2
3
4
5
 "index": {
  "title": "X-tee alamsüsteemide ja teenuste kataloog"
 },
 "service": {
6
  "dataLoadingError": "Viga andmete laadimisel! Võimalik lahendus - palun värskendage sirviku vahemälu (refresh browser cache)."
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
7
8
9
10
 },
 "subsystemList": {
  "heading": "X-tee alamsüsteemide kataloog teenuste ja WSDL kirjeldustega",
  "intro": {
11
   "p1": "Kataloog on genereeritud metapäringute 'getWsdl' tulemustest RIA monitooringu turvaserveri poolt kõigist X-tee alamsüsteemidest.",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
12
   "p2": "Alamsüsteemid <span class=\"badge badge-secondary\">Tühi</span> ikooniga ei oma X-tee teenuseid.",
13
14
   "p3": "Alamsüsteemid <span class=\"badge badge-danger\">Viga</span> ikooniga kas ei ole ligipääsetavad RIA monitooringu turvaserveri poolt või päringu tegemisel ilmnes muu viga.",
   "p4": "Värskeim kataloogi versioon <a href=\"{{jsonUrl}}\" target=\"_blank\">JSON kujul</a>",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
15
   "p5": "Kasutajatugi: <a href=\"mailto:help@ria.ee\">help@ria.ee</a>"
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
16
  },
Toomas Mölder's avatar
Toomas Mölder committed
17
  "moreSubsystems": "Kõiki alamsüsteeme ei kuvatud seoses alamsüsteemide arvu piiranguga. Selleks, et näha rohkem alamsüsteeme, palun muutke määrangut 'Alamsüsteeme lehel' või otsige alamsüsteemi või teenuse nime järgi.",
18
19
20
21
  "showAll": "Näita kõiki alamsüsteeme",
  "selectInstance": "Vali X-tee keskkond",
  "selectVersion": "Vali kataloogi versiooni",
  "latestVersion": "Värskeim versioon"
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
22
23
24
25
 },
 "search": {
  "searchFilters": "Otsingu filtrid",
  "nameFilter": "Filtreeri nime järgi",
Toomas Mölder's avatar
Toomas Mölder committed
26
  "limit": "Alamsüsteeme lehel",
Jürgen Šuvalov's avatar
Jürgen Šuvalov committed
27
  "nonEmpty": "Näita vaid teenusepakkujaid",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
28
29
30
  "allOption": "Kõik"
 },
 "subsystem": {
31
  "heading": "Alamsüsteem {{subsystem}} teenuste ja WSDL kirjeldustega X-tee keskkonna \"{{instance}}\" jaoks",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
32
33
  "intro": {
   "p1": "Kasutajatugi: <a href=\"mailto:help@ria.ee\">help@ria.ee</a>"
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
34
  },
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
35
36
37
38
  "statusEmpty": "Tühi",
  "statusError": "Viga",
  "statusWsdlError": "Viga WSDL'i laadimisel või töötlemisel",
  "statusWsdlTimeout": "WSDL'i laadimine aegus",
Toomas Mölder's avatar
Toomas Mölder committed
39
  "statusWsdlSkipped": "WSDL'i ei leatud eelneva aegumise tõttu",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
40
  "allSystemsBtn": "Näita kõiki alamsüsteeme",
41
  "statusErrorInfo": "Alamsüsteem ei ole ligipääsetav RIA monitooringu turvaserveri poolt või ilmnes päringu tegemisel muu viga.",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
42
43
  "statusEmptyInfo": "Alamsüsteem ei oma X-tee teenuseid.",
  "moreMethods": "veel {{count}} ...",
44
  "incorrectInstanceWarning": "Vale keskkond!",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
45
  "subsystemNotFoundWarning": "Alamsüsteemi \"{{subsystem}}\" ei leitud!"
46
47
 },
 "scrollToTop": "Lehe algusesse"
Jürgen Šuvalov's avatar
Jürgen Šuvalov committed
48
}