est.json 2.49 KB
Newer Older
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
1
{
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 "index": {
  "title": "X-tee alamsüsteemide ja teenuste kataloog"
 },
 "service": {
  "dataLoadingError": "Viga andmete laadimisel serverist!"
 },
 "subsystemList": {
  "heading": "X-tee alamsüsteemide kataloog teenuste ja WSDL kirjeldustega",
  "intro": {
   "p1": "Antud kataloog on genereeritud saates getWsdl päringud RIA monitooringu turvaserverist kõigi X-tee alamsüsteemide pihta.",
   "p2": "Alamsüsteemid <span class=\"badge badge-secondary\">Tühi</span> ikooniga ei oma X-tee teenuseid.",
   "p3": "Alamsüsteemid <span class=\"badge badge-danger\">Viga</span> ikooniga kas ei ole ligipääsetavad RIA monitooringu turvaserveri poolt, või päringu tegemisel ilmnes muu viga.",
14
   "p4": "Kõige värskem kataloogi versioon JSON kujul: <a href=\"{{jsonUrl}}\" target=\"_blank\">JSON</a>",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
15
   "p5": "Kasutajatugi: <a href=\"mailto:help@ria.ee\">help@ria.ee</a>"
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
16
  },
17
18
  "moreSubsystems": "Seoses valitud alamsüsteemide näitamise piiranguga mõned alamsüsteemid on peidetud. Selleks, et näha rohkem alamsüsteeme, muutke alamsüsteemide näitamise piirangu või otsige alamsüsteemi või teenuse nime järgi.",
  "showAll": "Näita kõik peidetud alamsüsteemid",
19
20
21
  "selectInstance": "Vali X-tee instants",
  "selectVersion": "Vali teenuste kataloogi versiooni",
  "latestVersion": "Viimane versioon"
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
22
23
24
25
26
 },
 "search": {
  "searchFilters": "Otsingu filtrid",
  "nameFilter": "Filtreeri nime järgi",
  "limit": "Alamsüsteemide näitamise piirang",
Jürgen Šuvalov's avatar
Jürgen Šuvalov committed
27
  "nonEmpty": "Näita vaid teenusepakkujaid",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
28
29
30
31
32
33
  "allOption": "Kõik"
 },
 "subsystem": {
  "heading": "Alamsüsteem {{subsystem}} teenuste ja WSDL kirjeldustega X-tee instantsi \"{{instance}}\" jaoks",
  "intro": {
   "p1": "Kasutajatugi: <a href=\"mailto:help@ria.ee\">help@ria.ee</a>"
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
34
  },
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  "statusEmpty": "Tühi",
  "statusError": "Viga",
  "statusWsdlError": "Viga WSDL'i laadimisel või töötlemisel",
  "statusWsdlTimeout": "WSDL'i laadimine aegus",
  "statusWsdlSkipped": "Eelneva aegumise tõttu WSDL'i laadimine pole teostatud",
  "allSystemsBtn": "Näita kõiki alamsüsteeme",
  "statusErrorInfo": "Alamsüsteem kas ei ole ligipääsetav RIA monitooringu turvaserveri poolt, või päringu tegemisel ilmnes muu viga.",
  "statusEmptyInfo": "Alamsüsteem ei oma X-tee teenuseid.",
  "moreMethods": "veel {{count}} ...",
  "incorrectInstanceWarning": "Vale instants!",
Vitali Stupin's avatar
Vitali Stupin committed
45
  "subsystemNotFoundWarning": "Alamsüsteemi \"{{subsystem}}\" ei leitud!"
46
47
 },
 "scrollToTop": "Lehe algusesse"
Jürgen Šuvalov's avatar
Jürgen Šuvalov committed
48
}