Commit eefcb6b3 authored by Enriko Käsper's avatar Enriko Käsper
Browse files

Merge branch 'feature/TEIS-2514' into 'develop'

Resolve TEIS-2514 "Feature/"

Closes TEIS-2514

See merge request teis/public-web-client!726
parents f4721f51 5fff4037
...@@ -5,7 +5,7 @@ ...@@ -5,7 +5,7 @@
"404": "(EN) Andmeobjekti ei eksisteeri.", "404": "(EN) Andmeobjekti ei eksisteeri.",
"409": "(EN) See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.", "409": "(EN) See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.",
"413": "(EN) Fail on liiga suur.", "413": "(EN) Fail on liiga suur.",
"500": "(EN) Serveriruumist tuleb suitsu", "500": "(EN) Tekkis tundmatu tõrge",
"501": "(EN) Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud.", "501": "(EN) Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud.",
"MESSAGES_1001": "(EN) Parameetrite väärtused puuduvad", "MESSAGES_1001": "(EN) Parameetrite väärtused puuduvad",
"MESSAGES_1002": "(EN) Sõnumit on juba loetud. Sõnumi sisu ei saa enam muuta või kustutada.", "MESSAGES_1002": "(EN) Sõnumit on juba loetud. Sõnumi sisu ei saa enam muuta või kustutada.",
...@@ -91,4 +91,4 @@ ...@@ -91,4 +91,4 @@
"PROCEDURAL_ACT_INSPECTION_TOPICS_1002": "(EN) Kontrolliteema mittekontrollituks või ebaoluliseks märkimisel ei tohi kontrolli teemaga olla seotud ühtegi puudust ja märkust.", "PROCEDURAL_ACT_INSPECTION_TOPICS_1002": "(EN) Kontrolliteema mittekontrollituks või ebaoluliseks märkimisel ei tohi kontrolli teemaga olla seotud ühtegi puudust ja märkust.",
"SUPERVISION_PLAN_INSPECTION_TOPICS_1000": "(EN) Kontrolliteemade muutmiseks peab tööplaan olema staatuses ettevalmistamisel või aktiivne.", "SUPERVISION_PLAN_INSPECTION_TOPICS_1000": "(EN) Kontrolliteemade muutmiseks peab tööplaan olema staatuses ettevalmistamisel või aktiivne.",
"PROCEEDINGS_INSPECTION_TOPICS_1000": "(EN) Kontrolliteemade muutmiseks peab menetlus olema staatuses mustand, ettevalmistamisel või menetluses." "PROCEEDINGS_INSPECTION_TOPICS_1000": "(EN) Kontrolliteemade muutmiseks peab menetlus olema staatuses mustand, ettevalmistamisel või menetluses."
} }
\ No newline at end of file
...@@ -5,7 +5,7 @@ ...@@ -5,7 +5,7 @@
"404": "(RU) Andmeobjekti ei eksisteeri.", "404": "(RU) Andmeobjekti ei eksisteeri.",
"409": "(RU) See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.", "409": "(RU) See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.",
"413": "(RU) Fail on liiga suur.", "413": "(RU) Fail on liiga suur.",
"500": "(RU) Serveriruumist tuleb suitsu", "500": "(RU) Tekkis tundmatu tõrge",
"501": "(RU) Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud.", "501": "(RU) Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud.",
"MESSAGES_1001": "(RU) Parameetrite väärtused puuduvad", "MESSAGES_1001": "(RU) Parameetrite väärtused puuduvad",
"MESSAGES_1002": "(RU) Sõnumit on juba loetud. Sõnumi sisu ei saa enam muuta või kustutada.", "MESSAGES_1002": "(RU) Sõnumit on juba loetud. Sõnumi sisu ei saa enam muuta või kustutada.",
...@@ -91,4 +91,4 @@ ...@@ -91,4 +91,4 @@
"PROCEDURAL_ACT_INSPECTION_TOPICS_1002": "(RU) Kontrolliteema mittekontrollituks või ebaoluliseks märkimisel ei tohi kontrolli teemaga olla seotud ühtegi puudust ja märkust.", "PROCEDURAL_ACT_INSPECTION_TOPICS_1002": "(RU) Kontrolliteema mittekontrollituks või ebaoluliseks märkimisel ei tohi kontrolli teemaga olla seotud ühtegi puudust ja märkust.",
"SUPERVISION_PLAN_INSPECTION_TOPICS_1000": "(RU) Kontrolliteemade muutmiseks peab tööplaan olema staatuses ettevalmistamisel või aktiivne.", "SUPERVISION_PLAN_INSPECTION_TOPICS_1000": "(RU) Kontrolliteemade muutmiseks peab tööplaan olema staatuses ettevalmistamisel või aktiivne.",
"PROCEEDINGS_INSPECTION_TOPICS_1000": "(RU) Kontrolliteemade muutmiseks peab menetlus olema staatuses mustand, ettevalmistamisel või menetluses." "PROCEEDINGS_INSPECTION_TOPICS_1000": "(RU) Kontrolliteemade muutmiseks peab menetlus olema staatuses mustand, ettevalmistamisel või menetluses."
} }
\ No newline at end of file
{ {
"400": "Invalid input (wrong format, missing mandatory data, etc.).", "400": "Non-compliant input (wrong format, compulsory data missing, etc.).",
"401": "User not identified.", "401": "User not identified.",
"403": "No valid right of use.", "403": "No required rights of use.",
"404": "The data object does not exist.", "404": "Data object does not exist.",
"409": "(EN) See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.", "409": "This operation has already been performed. Work is in progress. Please wait.",
"500": "Smoke is coming from the server room", "413": "File is too large.",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Soorita rippmenüüst valik", "415": "Faililaiend ei ole lubatud (EN)",
"500": "Unexpected system error.",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud. (EN) ",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Select an option from the drop-down menu",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "A technical error occurred upon requesting company information from the commercial register.", "COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "A technical error occurred upon requesting company information from the commercial register.",
"COMPANYFROMAR_1001": "A technical error occurred upon searching for the company in the commercial register.", "COMPANYFROMAR_1001": "A technical error occurred upon searching for the company in the commercial register.",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "A technical error occurred in the commercial register upon requesting company representatives.", "COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "A technical error occurred in the commercial register upon requesting company representatives.",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting company employees from the employment register", "EMPLOYEESFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting company employees from the employment register",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting employers from the employment register.", "EMPLOYERSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting employers from the employment register.",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata. EN",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus. EN",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "A technical error occurred upon requesting the EMTAK codes from the EMTAK information system.", "GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "A technical error occurred upon requesting the EMTAK codes from the EMTAK information system.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting places of business from the employment register.", "LOCATIONSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting places of business from the employment register.",
"LOCATIONS_1001": "This place of business has already been added to the company.", "LOCATIONS_1001": "This place of business has already been added to the company.",
"LOCATIONS_1011": "Invalid change (personID can not change).", "LOCATIONS_1011": "Invalid change (personID can not change).",
"MESSAGES_1001": "Parameetrite väärtused puuduvad (en)", "MESSAGES_1001": "No parameter values",
"MESSAGES_1002": "The message has already been read. The content of the message can not be edited or deleted.", "MESSAGES_1002": "The message has already been read. The content of the message can not be edited or deleted.",
"MESSAGES_1003": "The message has already been sent.", "MESSAGES_1003": "The message has already been sent.",
"MESSAGES_1004": "A message sent to the system can not be edited or deleted.", "MESSAGES_1004": "A message sent to the system can not be edited or deleted.",
...@@ -29,6 +34,5 @@ ...@@ -29,6 +34,5 @@
"REPRESENTATIVES_1011": "It is not allowed to change the company, the person, and the role at once.", "REPRESENTATIVES_1011": "It is not allowed to change the company, the person, and the role at once.",
"REPRESENTATIVES_1021": "The representative of the place of business and the place of business itself are not tied to the same company.", "REPRESENTATIVES_1021": "The representative of the place of business and the place of business itself are not tied to the same company.",
"REPRESENTATIVES_1022": "In the case of this role, the representative of a place of business can not be assigned a place of business.", "REPRESENTATIVES_1022": "In the case of this role, the representative of a place of business can not be assigned a place of business.",
"SUPERVISIONPLANS_1001": "The work plan you are deleting has a connection to an active or completed procedure. The work plan will not be deleted.",
"REQUEST_ID": "Error code" "REQUEST_ID": "Error code"
} }
...@@ -4,14 +4,18 @@ ...@@ -4,14 +4,18 @@
"403": "Puuduvad vajalikud kasutusõigused.", "403": "Puuduvad vajalikud kasutusõigused.",
"404": "Andmeobjekti ei eksisteeri.", "404": "Andmeobjekti ei eksisteeri.",
"409": "See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.", "409": "See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.",
"413": "Fail on liiga suur.",
"415": "Faililaiend ei ole lubatud", "415": "Faililaiend ei ole lubatud",
"500": "Serveriruumist tuleb suitsu", "500": "Tekkis tundmatu tõrge",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud.",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Soorita rippmenüüst valik", "CHOOSE_AN_OPTION": "Soorita rippmenüüst valik",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "Ettevõtte andmete pärimisel äriregistrist ilmnes tehniline viga.", "COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "Ettevõtte andmete pärimisel äriregistrist ilmnes tehniline viga.",
"COMPANYFROMAR_1001": "Ettevõtte otsimisel äriregistrist ilmnes tehniline viga.", "COMPANYFROMAR_1001": "Ettevõtte otsimisel äriregistrist ilmnes tehniline viga.",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "Ettevõtte esindajate pärimisel ilmnes äriregistri tehniline viga.", "COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "Ettevõtte esindajate pärimisel ilmnes äriregistri tehniline viga.",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "Ettevõtte töötajate pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.", "EMPLOYEESFROMTOR_1001": "Ettevõtte töötajate pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "Tööandjate pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.", "EMPLOYERSFROMTOR_1001": "Tööandjate pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata.",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus.",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "EMTAK koodide pärimisel EMTAK infosüsteemist ilmnes tehniline viga.", "GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "EMTAK koodide pärimisel EMTAK infosüsteemist ilmnes tehniline viga.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "Ettevõtte tegutsemiskohtade pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.", "LOCATIONSFROMTOR_1001": "Ettevõtte tegutsemiskohtade pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.",
"LOCATIONS_1001": "Antud tegevuskoht on juba ettevõttele lisatud.", "LOCATIONS_1001": "Antud tegevuskoht on juba ettevõttele lisatud.",
...@@ -30,8 +34,5 @@ ...@@ -30,8 +34,5 @@
"REPRESENTATIVES_1011": "Korraga ei ole lubatud muuta ettevõttet, isikut ja rolli.", "REPRESENTATIVES_1011": "Korraga ei ole lubatud muuta ettevõttet, isikut ja rolli.",
"REPRESENTATIVES_1021": "TK esindaja ja tegevuskoht ei ole seotud sama ettevõttega.", "REPRESENTATIVES_1021": "TK esindaja ja tegevuskoht ei ole seotud sama ettevõttega.",
"REPRESENTATIVES_1022": "Rolli korral ei saa määrata TK esindajale tegevuskohta.", "REPRESENTATIVES_1022": "Rolli korral ei saa määrata TK esindajale tegevuskohta.",
"SUPERVISIONPLANS_1001": "Kustutataval tööplaanil on seos aktiivse või lõpetatud menetlusega. Tööplaani ei kustutata.", "REQUEST_ID": "Veatunnus"
"REQUEST_ID": "Veatunnus",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata.",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus."
} }
{ {
"400": "Введены данные, не соответствующие требованиям (неправильный формат, отсутствуют обязательные данные и т.д.).", "400": "Вводные данные не соответствуют требованиям (неверный формат, отсутствуют обязательные для заполнения данные и т.п.).",
"401": "Не удалось идентифицировать пользователя.", "401": "Не удалось идентифицировать пользователя.",
"403": "Отсутствуют необходимые права пользования.", "403": "Отсутствуют необходимые права пользователя.",
"404": "Объект данных не существует.", "404": "Объект данных не существует.",
"409": "(RU) See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.", "409": "Это действие уже было выполнено один раз. Работа не была завершена. Пожалуйста, подождите.",
"500": "Из серверного помещения идет дым", "413": "File is too large. (RU)",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Soorita rippmenüüst valik", "415": "Faililaiend ei ole lubatud (RU)",
"500": "Неожиданная системная ошибка",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud. (RU)",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Сделайте выбор в ниспадающем меню.",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "При отправке запроса о данных компании в Коммерческий регистр возникла техническая ошибка. ", "COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "При отправке запроса о данных компании в Коммерческий регистр возникла техническая ошибка. ",
"COMPANYFROMAR_1001": "При поиске компании в Коммерческом регистре возникла техническая ошибка. ", "COMPANYFROMAR_1001": "При поиске компании в Коммерческом регистре возникла техническая ошибка. ",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "При отправке запроса о представителях компании возникла техническая ошибка в Коммерческом регистре. ", "COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "При отправке запроса о представителях компании возникла техническая ошибка в Коммерческом регистре. ",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "При отправке запроса о работниках компании в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ", "EMPLOYEESFROMTOR_1001": "При отправке запроса о работниках компании в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "При отправке запроса о работодателях в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ", "EMPLOYERSFROMTOR_1001": "При отправке запроса о работодателях в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata. RU",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus. RU",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "При отправке запроса относительно кодов EMTAK в инфосистему EMTAK возникла техническая ошибка.", "GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "При отправке запроса относительно кодов EMTAK в инфосистему EMTAK возникла техническая ошибка.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "При отправке запроса о местах деятельности компании в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ", "LOCATIONSFROMTOR_1001": "При отправке запроса о местах деятельности компании в Регистр трудоустройства возникла техническая ошибка. ",
"LOCATIONS_1001": "Данное место работы уже добавлено для данной компании. ", "LOCATIONS_1001": "Данное место работы уже добавлено для данной компании. ",
"LOCATIONS_1011": "Недопустимое изменение (нельзя менять personID).", "LOCATIONS_1011": "Недопустимое изменение (нельзя менять personID).",
"MESSAGES_1001": "Parameetrite väärtused puuduvad RU", "MESSAGES_1001": "Значения параметров отсутствуют",
"MESSAGES_1002": "Сообщение уже прочитано. Содержание сообщения невозможно изменить или удалить.", "MESSAGES_1002": "Сообщение уже прочитано. Содержание сообщения невозможно изменить или удалить.",
"MESSAGES_1003": "Сообщение уже отправлено.", "MESSAGES_1003": "Сообщение уже отправлено.",
"MESSAGES_1004": "Отправленное системное сообщение невозможно изменить или удалить.", "MESSAGES_1004": "Отправленное системное сообщение невозможно изменить или удалить.",
...@@ -29,6 +34,5 @@ ...@@ -29,6 +34,5 @@
"REPRESENTATIVES_1011": "Одновременно не разрешается менять компанию, лицо и роль. ", "REPRESENTATIVES_1011": "Одновременно не разрешается менять компанию, лицо и роль. ",
"REPRESENTATIVES_1021": "Представитель TK и место работы связаны с разными компаниями.", "REPRESENTATIVES_1021": "Представитель TK и место работы связаны с разными компаниями.",
"REPRESENTATIVES_1022": "Если указана роль, для представителя TK невозможно указать место работы. ", "REPRESENTATIVES_1022": "Если указана роль, для представителя TK невозможно указать место работы. ",
"SUPERVISIONPLANS_1001": "Подлежащий удалению рабочий план имеет связь с активным и завершенным производством. Не удается удалить рабочий план. ",
"REQUEST_ID": "Код ошибки" "REQUEST_ID": "Код ошибки"
} }
...@@ -5,61 +5,38 @@ ...@@ -5,61 +5,38 @@
"404": "Data object does not exist.", "404": "Data object does not exist.",
"409": "This operation has already been performed. Work is in progress. Please wait.", "409": "This operation has already been performed. Work is in progress. Please wait.",
"413": "File is too large.", "413": "File is too large.",
"500": "Smoke is coming from the server room", "415": "Faililaiend ei ole lubatud (EN)",
"500": "Unexpected system error.",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud. (EN) ",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Select an option from the drop-down menu",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the company from the commercial register.",
"COMPANYFROMAR_1001": "A technical error occurred upon searching for the company in the commercial register.",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "A technical error occurred in the commercial register upon requesting information about the company’s representatives.",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the employees of the company from the employment register.",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the employers from the employment register.",
"FILE_NOT_PDF": "Not a PDF file",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata. (EN)",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus. (EN)",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "A technical error occurred upon requesting EMTAK codes from the EMTAK information system.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the places of business of the company from the employment register.",
"LOCATIONS_1001": "This place of business has already been added to the company.",
"LOCATIONS_1011": "Invalid change (personID cannot be changed).",
"MESSAGES_1001": "No parameter values", "MESSAGES_1001": "No parameter values",
"MESSAGES_1002": "The message has already been read. The content of the message can no longer be edited or deleted.", "MESSAGES_1002": "The message has already been read. The content of the message can no longer be edited or deleted.",
"MESSAGES_1003": "The message has already been sent.", "MESSAGES_1003": "The message has already been sent.",
"MESSAGES_1004": "A message sent by the system cannot be edited or deleted.", "MESSAGES_1004": "A message sent by the system cannot be edited or deleted.",
"NUMBEROFEMPLOYEESFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the number of employees of the company from the employment register.",
"PERSONS_1001": "Personal information is not unique.", "PERSONS_1001": "Personal information is not unique.",
"PERSONS_1002": "Person type cannot be changed.", "PERSONS_1002": "Person type cannot be changed.",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "A technical error occurred in the commercial register upon requesting information about the company’s representatives.",
"REPRESENTATIONSFROMAR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about representation rights from the commercial register.", "REPRESENTATIONSFROMAR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about representation rights from the commercial register.",
"COMPANYFROMAR_1001": "A technical error occurred upon searching for the company in the commercial register.",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the company from the commercial register.",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the employees of the company from the employment register.",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the employers from the employment register.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the places of business of the company from the employment register.",
"NUMBEROFEMPLOYEESFROMTOR_1001": "A technical error occurred upon requesting information about the number of employees of the company from the employment register.",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "A technical error occurred upon requesting EMTAK codes from the EMTAK information system.",
"SUPERVISIONPLANS_1001": "The work plan to be deleted is associated with ongoing or terminated proceedings. The work plan will not be deleted.",
"REPRESENTATIVES_1001": "The role type in the input is not correct.", "REPRESENTATIVES_1001": "The role type in the input is not correct.",
"REPRESENTATIVES_1002": "The person appointed as a representative is not an employee of the company.", "REPRESENTATIVES_1002": "The person appointed as a representative is not an employee of the company.",
"REPRESENTATIVES_1003": "The roles of the person appointed as a representative cannot overlap.", "REPRESENTATIVES_1003": "The roles of the person appointed as a representative cannot overlap.",
"REPRESENTATIVES_1011": "It is not allowed to change the company, the person, and the role at the same time.",
"REPRESENTATIVES_1021": "The representative of a place of business and the place of business are not associated with the same company.", "REPRESENTATIVES_1021": "The representative of a place of business and the place of business are not associated with the same company.",
"REPRESENTATIVES_1022": "This role does not allow assigning a place of business to a representative of a place of business.", "REPRESENTATIVES_1022": "This role does not allow assigning a place of business to a representative of a place of business.",
"REPRESENTATIVES_1011": "It is not allowed to change the company, the person, and the role at the same time.",
"LOCATIONS_1001": "This place of business has already been added to the company.",
"LOCATIONS_1011": "Invalid change (personID cannot be changed).",
"PROCEEDINGS_1000": "It is not allowed to change the status of the proceedings in this order.",
"PROCEEDINGS_1001": "Information compulsory for initiating proceedings is missing.",
"PROCEEDINGS_1002": "The proceedings cannot be assigned the statuses ‘In preparation’, ‘Draft’, or ‘Cancelled’ if there are ongoing inspections associated with the proceedings.",
"PROCEEDINGS_1010": "The employer associated with the proceedings cannot be changed, because the proceedings have at least one completed inspection.",
"PROCEEDINGS_1011": "The user does not have the right to change the start and end dates of the proceedings.",
"PROCEEDINGS_1020": "The proceedings cannot be deleted if the proceedings are not in the ‘Draft’ or ‘In preparation’ status.",
"PROCEEDINGS_1021": "The proceedings cannot be deleted if there are incomplete inspections or deficiencies associated with the proceedings.",
"VIOLATION_1020": "A deficiency to be assigned to a status other than ‘In preparation’ or ‘Cancelled’ must also include the description of the deficiency and the legal provision of the deficiency.",
"VIOLATION_1021": "The deficiency has associated valid deficiency actions that have not been cancelled. To cancel the deficiency, the deficiency actions must first be cancelled or deleted.",
"VIOLATIONS_1030": "The action ‘Precept and penalty payment warning’, ‘Penalty payment warning’, or ‘Imposing a penalty payment’ is associated with the deficiency. Therefore, it is not possible to add a new term for the rectification of the deficiency without adding a deficiency action.",
"VIOLATION_ACTS_1030": "A deficiency action file has already been created for the deficiency action.",
"VIOLATION_ACTS_1000": "The deficiency has an associated action that comprises a valid precept. A deficiency can only have one deficiency action comprising a precept.",
"VIOLATION_ACTS_1001": "The deficiency is not subject to a precept. A penalty payment warning or a penalty payment imposing action cannot be created for a deficiency without a precept.",
"VIOLATION_ACTS_1002": "A penalty payment cannot be imposed at the same time with a precept.",
"VIOLATION_ACTS_1003": "The deficiency has one associated penalty payment warning amount that has not been imposed. A second penalty payment warning cannot be made without imposing the first one.",
"VIOLATION_ACTS_1004": "A penalty payment cannot be imposed without a prior penalty payment warning that has not been imposed.",
"VIOLATION_ACTS_1005": "The deficiency action cannot be created, because the deficiency has associated unsent actions.",
"VIOLATION_ACTS_1006": "If the deficiency action is not in the ‘In preparation’ status, the details of the deficiency action cannot be changed.",
"VIOLATION_ACTS_1020": "The deficiency action cannot be sent, because some details required to create the deficiency action file are missing.",
"VIOLATION_ACTS_1021": "The deficiency action has associated proceeds. Before cancelling the deficiency action, the proceeds must be removed from the financial claim.",
"PROCEDURALACTS_1000": "The user does not have the right to create a data object, because they are not associated with the proceedings or the inspection.",
"PROCEDURALACT_1001": "The user does not have the right to change the details of cancelled or completed inspections.",
"PROCEDURALACT_1010": "The user does not have the right to delete an inspection that is not in the status ‘In preparation’.",
"PROCEDURALACT_1011": "Inspections with associated valid deficiencies cannot be deleted.",
"PROCEDURALACTS_1020": "It is not allowed to change the status of the inspection in this order.",
"PROCEDURALACTS_1021": "When changing the status of an inspection from ‘Conducted’ to ‘Completed’, at least one actual time of inspection must be specified. Both the start and the end time must be specified for all actual times of inspection.",
"PROCEDURALACTS_1022": "Some compulsory information required to terminate the inspection is missing.",
"PROCEDURALACTS_1023": "There are deficiencies associated with the inspection. Inspections associated with deficiencies cannot be cancelled.",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Select an option from the drop-down menu",
"VIOLATIONS_1020": "The status of the deficiency cannot be updated",
"REQUEST_ID": "Error code", "REQUEST_ID": "Error code",
"FILE_NOT_PDF": "Not a PDF file" "RISK_ASSESSMENT_1001": "Riskianalüüsiga seotav tegevuse tüüp peab olema kasutusel. (EN)",
"RISK_ASSESSMENT_1002": "Riskianalüüsil peab olema 1 peamine tegevuse tüüp. (EN)",
"RISK_ASSESSMENT_4001": "Riskianalüüs peab olema süsteemis läbi viidav. (EN)"
} }
...@@ -3,8 +3,8 @@ ...@@ -3,8 +3,8 @@
"401": "Kasutaja ei ole tuvastatud.", "401": "Kasutaja ei ole tuvastatud.",
"403": "Puuduvad vajalikud kasutusõigused.", "403": "Puuduvad vajalikud kasutusõigused.",
"404": "Andmeobjekti ei eksisteeri.", "404": "Andmeobjekti ei eksisteeri.",
"413": "Fail on liiga suur.",
"409": "See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.", "409": "See toiming on juba ühe korra tehtud. Töö on pooleli. Palun oota.",
"413": "Fail on liiga suur.",
"415": "Faililaiend ei ole lubatud", "415": "Faililaiend ei ole lubatud",
"500": "Tekkis tundmatu tõrge", "500": "Tekkis tundmatu tõrge",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud.", "501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud.",
...@@ -14,6 +14,9 @@ ...@@ -14,6 +14,9 @@
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "Ettevõtte esindajate pärimisel ilmnes äriregistri tehniline viga.", "COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "Ettevõtte esindajate pärimisel ilmnes äriregistri tehniline viga.",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "Ettevõtte töötajate pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.", "EMPLOYEESFROMTOR_1001": "Ettevõtte töötajate pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "Tööandjate pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.", "EMPLOYERSFROMTOR_1001": "Tööandjate pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.",
"FILE_NOT_PDF": "Pole tegemist PDF failiga",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata.",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus.",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "EMTAK koodide pärimisel EMTAK infosüsteemist ilmnes tehniline viga.", "GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "EMTAK koodide pärimisel EMTAK infosüsteemist ilmnes tehniline viga.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "Ettevõtte tegutsemiskohtade pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.", "LOCATIONSFROMTOR_1001": "Ettevõtte tegutsemiskohtade pärimisel töötamise registrist ilmnes tehniline viga.",
"LOCATIONS_1001": "Antud tegevuskoht on juba ettevõttele lisatud.", "LOCATIONS_1001": "Antud tegevuskoht on juba ettevõttele lisatud.",
...@@ -32,15 +35,7 @@ ...@@ -32,15 +35,7 @@
"REPRESENTATIVES_1011": "Korraga ei ole lubatud muuta ettevõttet, isikut ja rolli.", "REPRESENTATIVES_1011": "Korraga ei ole lubatud muuta ettevõttet, isikut ja rolli.",
"REPRESENTATIVES_1021": "TK esindaja ja tegevuskoht ei ole seotud sama ettevõttega.", "REPRESENTATIVES_1021": "TK esindaja ja tegevuskoht ei ole seotud sama ettevõttega.",
"REPRESENTATIVES_1022": "Rolli korral ei saa määrata TK esindajale tegevuskohta.", "REPRESENTATIVES_1022": "Rolli korral ei saa määrata TK esindajale tegevuskohta.",
"SUPERVISIONPLANS_1001": "Kustutataval tööplaanil on seos aktiivse või lõpetatud menetlusega. Tööplaani ei kustutata.",
"REQUEST_ID": "Veatunnus", "REQUEST_ID": "Veatunnus",
"CLAIMS_1001": "Nõue on seotud laekumistega. Nõudel ei tohi olla kehtivaid seoseid laekumistega.",
"CLAIMS_1002": "Nõude jääk muutuks negatiivseks.",
"CLAIMS_2001": "Kood pole unikaalne.",
"PAYMENTS_2001": "Laekumise jääk muutuks negatiivseks.",
"PAYMENTS_2010": "Laekumine on seotud nõudega. Laekumisel ei tohi olla kehtivaid seoseid nõudega.",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata.",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus.",
"RISK_ASSESSMENT_1001": "Riskianalüüsiga seotav tegevuse tüüp peab olema kasutusel.", "RISK_ASSESSMENT_1001": "Riskianalüüsiga seotav tegevuse tüüp peab olema kasutusel.",
"RISK_ASSESSMENT_1002": "Riskianalüüsil peab olema 1 peamine tegevuse tüüp.", "RISK_ASSESSMENT_1002": "Riskianalüüsil peab olema 1 peamine tegevuse tüüp.",
"RISK_ASSESSMENT_4001": "Riskianalüüs peab olema süsteemis läbi viidav." "RISK_ASSESSMENT_4001": "Riskianalüüs peab olema süsteemis läbi viidav."
......
...@@ -5,61 +5,38 @@ ...@@ -5,61 +5,38 @@
"404": "Объект данных не существует.", "404": "Объект данных не существует.",
"409": "Это действие уже было выполнено один раз. Работа не была завершена. Пожалуйста, подождите.", "409": "Это действие уже было выполнено один раз. Работа не была завершена. Пожалуйста, подождите.",
"413": "File is too large. (RU)", "413": "File is too large. (RU)",
"500": "Из серверного помещения идет дым", "415": "Faililaiend ei ole lubatud (RU)",
"500": "Неожиданная системная ошибка",
"501": "Funktsiooni kasutamine ei ole veel lubatud. (RU)",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Сделайте выбор в ниспадающем меню.",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "При запросе данных о компании в Коммерческом регистре произошла техническая ошибка.",
"COMPANYFROMAR_1001": "При поиске компании в Коммерческом регистре произошла техническая ошибка.",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "При запросе о представителях компании произошла техническая ошибка в Коммерческом регистре.",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "При запросе данных о работниках компании в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "При запросе данных о работодателях в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"FILE_NOT_PDF": "Это не PDF-файл",
"FILES_1001": "Faili ei saa alla laadida, sest fail on kontrollimata. (RU)",
"FILES_1002": "Faili ei saa alla laadida, sest faili kontrollmisel leiti viirus. (RU)",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "При запросе кодов EMTAK в инфосистеме EMTAK произошла техническая ошибка.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "При запросе данных о местах работы компании в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"LOCATIONS_1001": "Это место работы уже было добавлено для компании.",
"LOCATIONS_1011": "Недопустимое изменение (нельзя менять personID).",
"MESSAGES_1001": "Значения параметров отсутствуют", "MESSAGES_1001": "Значения параметров отсутствуют",
"MESSAGES_1002": "Сообщение уже было прочитано. Содержание сообщения больше нельзя изменить или удалить.", "MESSAGES_1002": "Сообщение уже было прочитано. Содержание сообщения больше нельзя изменить или удалить.",
"MESSAGES_1003": "Сообщение уже было отправлено.", "MESSAGES_1003": "Сообщение уже было отправлено.",
"MESSAGES_1004": "Отправленное в систему сообщение нельзя изменить или удалить.", "MESSAGES_1004": "Отправленное в систему сообщение нельзя изменить или удалить.",
"NUMBEROFEMPLOYEESFROMTOR_1001": "При запросе данных о количестве работников в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"PERSONS_1001": "Данные лица не являются уникальными.", "PERSONS_1001": "Данные лица не являются уникальными.",
"PERSONS_1002": "Тип лица нельзя изменить.", "PERSONS_1002": "Тип лица нельзя изменить.",
"COMPANYREPRESENTATIVESFROMAR_1001": "При запросе о представителях компании произошла техническая ошибка в Коммерческом регистре.",
"REPRESENTATIONSFROMAR_1001": "При запросе о правах представительства в Коммерческом регистре произошла техническая ошибка.", "REPRESENTATIONSFROMAR_1001": "При запросе о правах представительства в Коммерческом регистре произошла техническая ошибка.",
"COMPANYFROMAR_1001": "При поиске компании в Коммерческом регистре произошла техническая ошибка.",
"COMPANYDETAILSFROMAR_1001": "При запросе данных о компании в Коммерческом регистре произошла техническая ошибка.",
"EMPLOYEESFROMTOR_1001": "При запросе данных о работниках компании в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"EMPLOYERSFROMTOR_1001": "При запросе данных о работодателях в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"LOCATIONSFROMTOR_1001": "При запросе данных о местах работы компании в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"NUMBEROFEMPLOYEESFROMTOR_1001": "При запросе данных о количестве работников в Регистре трудоустройства произошла техническая ошибка.",
"GETEMTAKCHANGESFROMEMTAKIS_1001": "При запросе кодов EMTAK в инфосистеме EMTAK произошла техническая ошибка.",
"SUPERVISIONPLANS_1001": "Рабочий план, который Вы хотите удалить, связан с текущим или завершенным производством. Рабочий план удалить не удается.",
"REPRESENTATIVES_1001": "Тип роли в вводных данных неверный.", "REPRESENTATIVES_1001": "Тип роли в вводных данных неверный.",
"REPRESENTATIVES_1002": "Лицо, которое Вы хотите назначить в качестве представителя, не является работником компании.", "REPRESENTATIVES_1002": "Лицо, которое Вы хотите назначить в качестве представителя, не является работником компании.",
"REPRESENTATIVES_1003": "Лицо, которое Вы хотите назначить в качестве представителя, имеет недопустимое совпадение ролей.", "REPRESENTATIVES_1003": "Лицо, которое Вы хотите назначить в качестве представителя, имеет недопустимое совпадение ролей.",
"REPRESENTATIVES_1011": "Одновременно невозможно изменить компанию, лицо и роль.",
"REPRESENTATIVES_1021": "Представитель и место работы TK не связаны с одной и той же компанией.", "REPRESENTATIVES_1021": "Представитель и место работы TK не связаны с одной и той же компанией.",
"REPRESENTATIVES_1022": "В отношении роли невозможно назначить для представителя TK место работы.", "REPRESENTATIVES_1022": "В отношении роли невозможно назначить для представителя TK место работы.",
"REPRESENTATIVES_1011": "Одновременно невозможно изменить компанию, лицо и роль.",
"LOCATIONS_1001": "Это место работы уже было добавлено для компании.",
"LOCATIONS_1011": "Недопустимое изменение (нельзя менять personID).",
"PROCEEDINGS_1000": "Статус производства был изменен в недопустимой последовательности",
"PROCEEDINGS_1001": "Для начала производства отсутствуют обязательные данные.",
"PROCEEDINGS_1002": "Производство нельзя менять на статус 'в процессе подготовки', 'черновой вариант', 'аннулировано', т.к. с производством связаны незавершенные проверки.",
"PROCEEDINGS_1010": "Нельзя изменить работодателя, связанного с производством, т.к. производство имеет как минимум одну незавершенную проверку.",
"PROCEEDINGS_1011": "У пользователя отсутствует право менять дату начала и окончания производства.",
"PROCEEDINGS_1020": "Производство нельзя удалить, если производство не имеет статус 'Черновой вариант' или ''В процессе подготовки'.",
"PROCEEDINGS_1021": "Производство нельзя удалить, если с производством связаны незавершенные проверки или недочеты",
"VIOLATION_1020": "В отношении недочета, для которого пользователь хочет назначить другой статус, помимо 'В процессе подготовки' или 'Аннулировано', также должно быть указано описание и правовая норма, лежащая в его основе.",
"VIOLATION_1021": "С недочетом связаны действующие действия, которые не были аннулированы. Для аннулирования недочета, прежде всего, следует аннулировать связанные с ним действия или удалить их.",
"VIOLATIONS_1030": "С недочетом связано действие 'Предписание и предупреждение о принудительном денежном взыскании', 'Предупреждение о принудительном денежном взыскании' и 'Применение принудительного денежного взыскания'. По этой причине невозможно добавить к недочету новый срок устранения недочета без добавления соответствующего действия.",
"VIOLATION_ACTS_1030": "В отношении связанного с недочетом действия уже был создан файл относительно этого действия.",
"VIOLATION_ACTS_1000": "С недочетом связано действие, которое содержит действующее предписание. В отношении одного недочета одновременно может существовать только одно действие, которое содержит предписание.",
"VIOLATION_ACTS_1001": "В отношении недочета не было создано предписание. В отношении недочета невозможно создать предписание о принудительном денежном взыскании или действие о применении принудительного денежного взыскания, если в отношении недочета не было сделано предписания.",
"VIOLATION_ACTS_1002": "Вместе с предписанием нельзя применить принудительное денежное взыскание.",
"VIOLATION_ACTS_1003": "С недочетом связана одна сумма предупреждения о принудительном денежном взыскании, которая не была применена. Нельзя назначить второе предупреждение о принудительном денежном взыскании без применения предыдущего предупреждения.",
"VIOLATION_ACTS_1004": "Нельзя применить принудительное денежное взыскание без предыдущего предупреждения о принудительном денежном взыскании, которое не было применено.",
"VIOLATION_ACTS_1005": "Нельзя создавать действие в отношении недочета, т.к. с недочетом связаны не отправленные действия.",
"VIOLATION_ACTS_1006": "Если связанное с недочетом действие не имеет статуса 'В процессе подготовки', не разрешается менять данные о соответствующем действии.",
"VIOLATION_ACTS_1020": "Невозможно отправить связанное с недочетом действие, т.к. для создания файла относительно такого действия не все необходимые данные были внесены в систему.",
"VIOLATION_ACTS_1021": "С действием в отношении недочета связаны денежные поступления. Перед аннулированием действия по недочету следует удалить поступление с денежного требования.",
"PROCEDURALACTS_1000": "Пользователь не имеет права создавать объект данных, т.к. он не связан с данным производством или проверкой.",
"PROCEDURALACT_1001": "Пользователь не имеет права менять данные об аннулированной или завершенной проверке.",
"PROCEDURALACT_1010": "Пользователь не имеет права удалять проверку, которая не имеет статус 'В процессе подготовки'.",
"PROCEDURALACT_1011": "Не разрешается удалять проверку, с которой связан действующий недочет.",
"PROCEDURALACTS_1020": "Статус проверки был изменен в недопустимой последовательности",
"PROCEDURALACTS_1021": "При изменении проверки на статус 'Проведена' или 'Завершена' должно быть указано как минимум одно фактическое время ее проведения. Все фактические времена проведения проверки должны иметь как время начала, так и время окончания ее проведения.",
"PROCEDURALACTS_1022": "Для завершения проверки не были добавлены все обязательные данные.",
"PROCEDURALACTS_1023": "С проверкой связаны недочеты. Невозможно аннулировать проверки, связанные с недочетами.",
"CHOOSE_AN_OPTION": "Сделайте выбор в ниспадающем меню.",
"VIOLATIONS_1020": "Невозможно обновить статус недочета.",
"REQUEST_ID": "Признак ошибки", "REQUEST_ID": "Признак ошибки",
"FILE_NOT_PDF": "Это не PDF-файл" "RISK_ASSESSMENT_1001": "Riskianalüüsiga seotav tegevuse tüüp peab olema kasutusel. (RU)",
"RISK_ASSESSMENT_1002": "Riskianalüüsil peab olema 1 peamine tegevuse tüüp. (RU)",
"RISK_ASSESSMENT_4001": "Riskianalüüs peab olema süsteemis läbi viidav. (RU)"
} }
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment