9999-00-00.import-test-data.sql 22.8 KB
Newer Older
1
2
--liquibase formatted sql

3
4
/* @formatter:off */

Ivar Meikas's avatar
Ivar Meikas committed
5
--changeset raigo:classif_import_test_data runAlways:false runOnChange:true context:local,dev,integtest,test
6

Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
7
DELETE FROM classifier_attribute_value WHERE value LIKE 'TEIS-TEST%' OR classifier_item_id LIKE 'TEST_%';
handolukats's avatar
handolukats committed
8
DELETE FROM classifier_item_link WHERE source_classifier_item_id LIKE 'TEST_%';
Enriko Käsper's avatar
Enriko Käsper committed
9
DELETE FROM classifier_item_link WHERE target_classifier_item_id LIKE 'TEST_%';
10
DELETE FROM classifier_item_link WHERE object_status = 'DELETED';
Enriko Käsper's avatar
Enriko Käsper committed
11
DELETE FROM classifier_item WHERE (classifier_definition_id != 'EMTAK' AND seq_no >= 10000000)
12
  OR classifier_definition_id LIKE 'TEST_%' OR code LIKE 'PLACEHOLDER_FOR_TESTING%';
13
DELETE FROM classifier_item WHERE name LIKE 'TEST%';
14
DELETE FROM classifier_definition WHERE id LIKE 'TEST_%';
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
15
DELETE FROM classifier_attribute_definition WHERE id LIKE 'TEST_%';
16
17

INSERT INTO classifier_definition
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
18
  (id, default_value, editable, name, hierarchical, ordered)
19
VALUES
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
20
  ('TEST_EDITABLEHIERARCHICAL', null, true, 'Janesed', true, TRUE),
handolukats's avatar
handolukats committed
21
  ('TEST_EDITABLEHIERARCHICAL_2', 'TEST004', true, 'Hundid', true, TRUE),
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
22
23
  ('TEST_NONHIERARCHICAL', null, false, 'Siilid', false,FALSE),
  ('TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL', null, true, 'Rebased', false,TRUE),
24
  ('TEST_NONEDITABLEHIERARCHICAL', null, false, 'Kanad', true, FALSE),
25
  ('TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', null, true, 'Ärid', true, FALSE),
Jürgen Hannus's avatar
Jürgen Hannus committed
26
  ('TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY', 'ACTIVE', true, 'Riskianalüüsi riski kategooriate grupp (liigituse kõrgem tase).', false, true);
27

28
INSERT INTO classifier_attribute_definition (id, classifier_definition_id, code, name, mandatory, data_type)
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
29
30
VALUES
  ('TEST_ATTRIBUTE_DEFINITION','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL','ATTRIBUTE_DEFINITION','Test attribuudi definitsion.', false, 'TEXT'),
handolukats's avatar
handolukats committed
31
32
  ('TEST_ATTRIBUTE_DEFINITION2','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL','ATTRIBUTE_DEFINITION2','Test attribuudi definitsion_2.', true, 'BOOLEAN'),
  ('TEST_ATTRIBUTE_DEFINITION3','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL','ATTRIBUTE_DEFINITION3','Test attribuudi definitsion_3.', true, 'INT'),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
33
34
  ('TEST_ATTRIBUTE_DEFINITION4','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL','ATTRIBUTE_DEFINITION4','Test attribuudi definitsion_4.', true, 'DOUBLE'),
  ('TEST_ATTRIBUTE_DEFINITION5','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL','ATTRIBUTE_DEFINITION5','Test attribuudi definitsion_5, non mandatory boolean', false, 'BOOLEAN');
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
35

36
INSERT INTO classifier_item (id, classifier_definition_id, code, editable, name, object_status, seq_no, upper_classifier_item_id, valid_from, valid_until, level)
37
VALUES
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
38
('TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL__TEST001','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL', 'TEST001',TRUE, 'Testimiseks loodud klaasifikaator','CURRENT',100000001,null,now(),null, null),
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
39
('TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL__TEST003','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL', 'TEST003',TRUE, 'Testimiseks loodud klaasifikaator','CURRENT',100000003,null,now(),null, null),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
40
('TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL__TEST002','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL', 'TEST002',TRUE, 'Testimiseks loodud klaasifikaator','DELETED',100000002,null,now(),null, null),
handolukats's avatar
handolukats committed
41
('TEST_EDITABLEHIERARCHICAL_2__TEST004','TEST_EDITABLEHIERARCHICAL_2', 'TEST004',TRUE, 'Testimiseks loodud klaasifikaator','CURRENT',100000001,null,now(),null, 1),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
42
('TEST_EDITABLEHIERARCHICAL_2__TEST006','TEST_EDITABLEHIERARCHICAL_2', 'TEST006',TRUE, 'Testimiseks loodud klaasifikaator, seqNo null','CURRENT',null,null,now(),null, 1),
43
('TEST_NONEDITABLEHIERARCHICAL__TEST005','TEST_NONEDITABLEHIERARCHICAL', 'TEST005',TRUE, 'Testimiseks loodud klaasifikaator','CURRENT',100000004,null,now(),null, 1),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
44
('INSPECTION_DOCUMENT__001','INSPECTION_DOCUMENT', '001',TRUE, 'Töökeskkonna riskianalüüs ja kirjalik tegevuskava terviseriskide vähendamiseks','CURRENT',100000001,null,now(),null, 1),
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
('INSPECTION_DOCUMENT__002','INSPECTION_DOCUMENT', '002',TRUE, 'Töökeskkonna sisekontrolli korraldus ja tulemuse','CURRENT',100000002, null, now(), null, null),
('INSPECTION_DOCUMENT__003','INSPECTION_DOCUMENT', '003',TRUE, 'Dokumendi töökeskkonnaspetsialisti määramisest','CURRENT',100000003, null, now(), null, null),
('INSPECTION_DOCUMENT__004','INSPECTION_DOCUMENT', '004',TRUE, 'Töötajate tervisekontrolli dokumendid','CURRENT',100000004, null, now(), null, null),
('INSPECTION_DOCUMENT__005','INSPECTION_DOCUMENT', '005',TRUE, 'Töötajate tööohutusalase juhendamise ja väljaõppe korraldamine ja registreerimine','CURRENT',100000005, null, now(), null, null),
('INSPECTION_DOCUMENT__006','INSPECTION_DOCUMENT', '006',TRUE, 'Kasutatavate töövahendite (masinate, seadmete jne) ja tehtavate tööde ohutusjuhendid','CURRENT',100000006, null, now(), null, null),
('INSPECTION_DOCUMENT__007','INSPECTION_DOCUMENT', '007',TRUE, 'Isikukaitsevahendite (kaitseprillid, jalatsid, kindad jms) arvestus','CURRENT',100000007, null, now(), null, null),
('INSPECTION_DOCUMENT__008','INSPECTION_DOCUMENT', '008',TRUE, 'Esmaabikorraldus, määratud esmaabiandja tunnistus','CURRENT',100000008, null, now(), null, null),
('INSPECTION_DOCUMENT__009','INSPECTION_DOCUMENT', '009',TRUE, 'Tööajakorralduse reeglid, tööajakorraldus','CURRENT',100000009, null, now(), null, null),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1','INSPECTION_TOPIC', 'INSPECTION_TOPIC_1',TRUE, '1. RISKIANALÜÜS','CURRENT',100000001, null, now(), null, 1),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_1','INSPECTION_TOPIC', 'INSPECTION_TOPIC_1_1',TRUE, '1.1. Füüsikalised ohutegurid', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1', now(), null,2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_1_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_1_1',TRUE, '1.1.1.  Kas füüsikalised ohutegurid on käsitletud ja hinnatud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_1', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_1_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_1_2',TRUE, '1.1.2. Kas füüsikaliste ohutegurite parameetrid on vajadusel mõõdetud?', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_1', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_2',TRUE, '1.2. Keemilised ohutegurid', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_2_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_2_1',TRUE, '1.2.1. Kas keemilised ohutegurid on käsitletud ja hinnatud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_2', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_2_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_2_2',TRUE, '1.2.2. Kas keemiliste ohutegurite parameetrid on vajadusel mõõdetud?', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_2', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_3','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_3',TRUE, '1.3. Bioloogilised ohutegurid', 'CURRENT', 100000003, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_3_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_3_1',TRUE, '1.3.1. Kas bioloogilsied ohutegurid on käsitletud ja hinnatud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_3', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_3_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_3_2',TRUE, '1.3.2. Kas bioloogiliste ohutegurite parameetrid on vajadusel mõõdetud?', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_3', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_4','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_4',TRUE, '1.4. Füsioloogilised ohutegurid', 'CURRENT', 100000004, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_4_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_4_1',TRUE, '1.4.1. Kas füsioloogilised ohutegurid on käsitletud ja hinnatud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_4', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_5','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_5',TRUE, '1.5. Psühhosotsiaalsed ohutegurid', 'CURRENT', 100000005, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_5_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_5_1',TRUE, '1.5.1. Kas psühhosotsiaalsed ohutegurid on käsitletud ja hinnatud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_5', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_5_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_5_2',TRUE, '1.5.2. Kas psühhosotsiaalsete ohutegurite esinemist on vajadusel mõõdetud?', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_5', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_6','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_6',TRUE, '1.6. Tegevuskava', 'CURRENT', 100000006, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_6_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_1_6_1',TRUE, '1.6.1. Kas tegevuskava on koostatud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_6', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2',TRUE, '2. ESMAABI', 'CURRENT', 100000002, null, now(), null, 1),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_1',TRUE, '2.1. Esmaabiandja', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_1_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_1_1',TRUE, '2.1.1. Kas esmaabiandja on määratud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_1', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_1_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_1_2',TRUE, '2.1.2. Kas esmaabiandja on koolitatud?', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_1', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_2',TRUE, '2.2. Esmaabivahendid', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_2_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_2_1',TRUE, '2.2.1. Kas sobivad esmaabivahendid on töökohtadel olemas?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_2', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_3','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_3',TRUE, '2.3. Esmaabi juhendmaterjalid', 'CURRENT', 100000003, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_3_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_3_1',TRUE, '2.3.1. Kas juhendmaterjalid on nähtavatele kohtadele paigutatud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_3', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_4','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_4',TRUE, '2.4. Esmaabiruum ', 'CURRENT', 100000004, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_4_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_2_4_1',TRUE, '2.4.1. Kas esmaabi jaoks on sobiv ruum määratud?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_4', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3',TRUE, '3. LIIKUMISTEED', 'CURRENT', 100000003, null, now(), null, 1),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_1',TRUE, '3.1. Liikumisteed', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_1_1',TRUE, '3.1.1. Kas liikumisteed on tasased?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_1_2',TRUE, '3.1.2. Kas liikumisteedel on libedus välistatud?', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1_3','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_1_3',TRUE, '3.1.3. Kas liikumisteed on ilma takistusteta?', 'CURRENT', 100000003, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1_4','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_1_4',TRUE, '3.1.4. Kas trepid (sh käsipuud, mademed) on ohutud?', 'CURRENT', 100000004, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_2',TRUE, '3.2. Liikumisteede ja takistuste märgistus', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3', now(), null, 2),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2_1','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_2_1',TRUE, '3.2.1. Kas liikumisteed on märgistatud korrektselt?', 'CURRENT', 100000001, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2', now(), null, 3),
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2_2','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_2_2',TRUE, '3.2.2. Kas liikumisteel esinevad takistused on märgistatud?', 'CURRENT', 100000002, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2', now(), null,3 ),
89
('INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2_3','INSPECTION_TOPIC','INSPECTION_TOPIC_3_2_3',TRUE, '3.2.3. Kas tõkestatud liikumisteede puhul on liikumine märgistusega ümber suunatud?', 'CURRENT', 100000003, 'INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2', now(), null, 3),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
90
91
('TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY__FISHING', 'TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', 'FISHING', FALSE, 'just fishing stuff', 'CURRENT', 100000001, null,now(),null, 1),
('TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY__DEMOLITION', 'TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', 'DEMOLITION', FALSE, 'wrecking stuff', 'CURRENT', 100000002, null,now(),null, 1),
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
92
('TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY__FORESTRY', 'TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', 'FORESTRY', FALSE, 'Forest management', 'CURRENT', 100000002, null,now(),null, 1),
handolukats's avatar
handolukats committed
93
('TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY__OFFICE', 'TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', 'OFFICE', FALSE, 'Office work', 'CURRENT', 100000002, null,now(),null, 1),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
94
('TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY__MEDICINE', 'TEST_RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', 'MEDICINE', FALSE, 'fixing humanoids', 'CURRENT', 100000003, null,now(),null, 1),
95
('TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY__RADIATION', 'TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY', 'RADIATION', FALSE, 'Radiatsiooni tase', 'CURRENT', 100000001, null,now(),null, null),
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
96
('TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY__FORESTRY', 'TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY', 'FORESTRY', FALSE, 'Puidutööstus', 'CURRENT', 100000001, null,now(),null, null),
handolukats's avatar
handolukats committed
97
('TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY__OFFICE', 'TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY', 'OFFICE', FALSE, 'Kontoritöö', 'CURRENT', 100000001, null,now(),null, null),
98
('TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY__GENERAL', 'TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY', 'GENERAL', FALSE, 'Kõik', 'CURRENT', 100000001, null,now(),null, null),
99
('TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY__ABSORB', 'TEST_RISK_FACTOR_CATEGORY', 'ABSORB', FALSE, 'Imavuse tähtis mõõdik', 'CURRENT', 100000002, null,now(),null, null),
100
('RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY__PLACEHOLDER_FOR_TESTING', 'RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', 'PLACEHOLDER_FOR_TESTING', TRUE, 'Ajutine klassifikaator testimiseks', 'CURRENT', 100000004, null, now(), null, null),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
101
('RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY__PLACEHOLDER_FOR_TESTING2', 'RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', 'PLACEHOLDER_FOR_TESTING2', TRUE, 'Ajutine klassifikaator 2 testimiseks, deleted', 'DELETED', 100000005, null, now(), null, null),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
102
('RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY__PLACEHOLDER_FOR_TESTING3', 'RISK_BUSINESS_TYPE_CATEGORY', 'PLACEHOLDER_FOR_TESTING3', TRUE, 'Ajutine klassifikaator 3 testimiseks', 'CURRENT', 100000006, null, now(), null, null),
Nadezda Matvejeva's avatar
Nadezda Matvejeva committed
103
104
('RISK_FACTOR_CATEGORY__PLACEHOLDER_FOR_TESTING', 'RISK_FACTOR_CATEGORY', 'PLACEHOLDER_FOR_TESTING', FALSE, 'Placeholder for testing risk factor category', 'CURRENT', 100000005, null, now(),null,null),
('RISK_FACTOR_CATEGORY__PLACEHOLDER_FOR_TESTING2', 'RISK_FACTOR_CATEGORY', 'PLACEHOLDER_FOR_TESTING2', FALSE, 'Placeholder for testing risk factor category, deleted', 'DELETED', 100000006, null, now(),null,null);
Hando Lukats's avatar
Teis 73    
Hando Lukats committed
105
106

/*ATTRIBUTE VALUES*/
107
INSERT INTO classifier_attribute_value (id, object_status, classifier_item_id, classifier_attribute_definition_id, value)
Hando Lukats's avatar
Teis 73    
Hando Lukats committed
108
VALUES
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
('461392f7-9e0f-459a-91b3-db7e08bd29f0','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_1_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Elektrilöögioht, elektromagnetväli, ioniseeriv kiirgus (radioaktiivne kiirgus), mitteioniseeriv kiirgus (ultraviolettkiirgus, laserkiirgus, infrapunane kiirgus), kukkumisoht, masinate ja seadmete liikuvad või teravad osad, müra, sisekliima (õhu liikumise kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk), valgustuse puudused, vibratsioon, jmt.'),
('eb9f718a-9316-412e-a1d4-1f6541493bba','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_2_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Kemikaalid tolmu, udu, suitsu, gaasi, auru või tahkel või vedeliku kujul, mis võivad sattuda organismi naha, limaskestade, õhu, toidu ja vee kaudu.'),
('21835205-b04e-473a-a434-8b6c81d2ae0c','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_3_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Mikroorganismid (bakterid, viirused, parasiidid, seened jm), sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust.'),
('dbb8e68f-6bd5-44ff-bbb9-b49f2f2315e0','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_4_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine ja üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused töös ning muud samalaadsed tegurid.'),
('2c811009-a294-44c3-8f22-15e9f0930f49','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_5_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Töökorralduslikud asjaolud, mis põhjustavad stressi, nt ebapiisavad oskused tööülesannete täitmiseks või puudulikud ressursid eesmärkide saavutamiseks, võimetus määrata oma töötempot või otsustada, kuidas oma tööülesandeid täita, samuti tööalane kiusamine või selle tunnistajaks olemine, vägivallaga ähvardavad kliendid, rollikonfliktid jmt.'),
('6c1e4149-a2ff-41d3-b2ed-a3987853677d','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_5_2','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Näiteks tööstressi ja/või mõni muu psühhosotsiaalseid ohutegureid käsitlev uuring ettevõttes.'),
('33c06c42-3fe0-4568-8299-5df9c111f89e','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_6_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Nähakse ette ettevõtte kõikidel tegevusaladel ja juhtimistasanditel korraldatavad tegevused töötajate terviseriski vältimiseks või vähendamiseks, nende ajakava, teostajad, ning selleks vajalike vahendite eraldamine.'),
('6dbf74a4-9ea5-4cfd-b237-cc8ff0eeadb6','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_1_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Tööandja määrab esmaabi andmiseks töötajate hulgast vähemalt ühe esmaabiandja, kuid arvestades töötajate arvu, tervisekahjustuste esinemise sagedust, ettevõtte piirkondlikku jagunemist ja tegevuse iseloomu, on võimalik, et tuleb määrata mitu esmaabiandjat.'),
('3cfbd639-a622-4e4a-a1ab-31851473f857','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_1_2','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Tööandja peab korraldama ettevõttes esmaabi andvale töötajale tööandja kulul väljaõppe hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema määramisest. Esmaabi andmise esmane väljaõpe peab olema vähemalt 16-tunnine. Iga kolme aasta järel tuleb esmaabiandja suunata täiendusõppele.'),
('a2a67ac6-89f3-47c5-ade1-50e881194eeb','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_2_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Esmaabivahendid peavad olema kergesti ligipääsetavad ning selgelt märgistatud. Näiteks ohtlike kemikaalidega töötamisel on oluline, et töökohas oleks võimalus silmade loputamiseks, näiteks silmadušš, või põletust leevendavad ravimid kõrvetuse esmaabiks.'),
('c9106ff7-a327-4776-9ad1-267cd1b8cf26','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_3_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Nähtavale kohale peab olema paigutatud esmaabi andmise juhised ning hädaabinumbri 112 ning esmaabiandja nime ja telefoninumbri.'),
('f17deca8-6cdd-4a6f-92c5-920cdae101fa','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_4_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Töökohas tuleb ette näha ruum, kus saab anda esmaabi ja hoida kannatanut kuni arstiabi saabumiseni.'),
('e9aeffa4-d170-422a-9a0a-bef24828bdea','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Ebatasased võivad põhjustada komistamist või kukkumist (sh töövahendite kasutamisel).'),
('05dc69e4-04a6-4d60-b8a4-abfbec1bf1d1','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1_2','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Libedad kohad liikumisteedel võivad põhjustada libisemist või kukkumist.'),
('525da306-fe8d-45e6-9894-33808bb70434','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1_3','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Liikumisteedele ladestatud esemed (sh voolikud, kaablid, jäätmed) võivad põhjustada komistamist või kukkumist.'),
('16ac300b-2edb-4765-94d9-718cbb3b9a6a','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_1_4','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Ohtlikud trepid võivad põhjustada komistamist või kukkumist.'),
('e7a1ad2d-7eab-41f6-8872-68a62dc167cd','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2_1','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Liikumisteed on selgelt märgistatud.'),
('f8f9b583-a4e5-4e0d-bc0d-b99ecd2d6965','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2_2','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Märgistamata takistused liikumisteel võivad põhjustada komistamist või kukkumist.'),
('d0c8623f-84b3-4a02-86fe-016b413812e8','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2_3','INSPECTION_TOPIC__EXPLANATION','TEIS-TEST Liikumine on üheselt arusaadava märgistusega ümber suunatud.'),
('883a27df-d527-490f-b958-9cfe2c3a89c6','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_1_1_1','INSPECTION_TOPIC__NAME_FOR_EMPLOYER','TEIS-TEST Riskianalüüsis on füüsikalised ohutegurid käsitlemata või hindamata.'),
('a809c02e-5002-4d63-88ae-48d0b3595038','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_2_1_1','INSPECTION_TOPIC__NAME_FOR_EMPLOYER','TEIS-TEST Esmaabiandja on määramata.'),
('e84798ac-181b-4f69-b85e-f830b568aab1','CURRENT','INSPECTION_TOPIC__INSPECTION_TOPIC_3_2_2','INSPECTION_TOPIC__NAME_FOR_EMPLOYER','TEIS-TEST Liikumisteedel olevad ohutegurid on märgistamata.');
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
131

132
INSERT INTO classifier_attribute_value (id, classifier_item_id, classifier_attribute_definition_id, value, object_status)
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
133
134
VALUES
('4d1b1c8e-068f-4084-9384-d03c9fc2c1bc','TEST_EDITABLENONHIERARCHICAL__TEST001','TEST_ATTRIBUTE_DEFINITION','TEIS-TEST Jänesed on toitmata ja kassid on laes kinni.', 'CURRENT');
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
135

136
137
INSERT INTO classifier_item_link(id,source_classifier_item_id,target_classifier_item_id) VALUES
 ('dd68d8cd-1a36-476a-bfbf-dbfe8b828586','TEST_NONEDITABLEHIERARCHICAL__TEST005','VIOLATION_LEGISLATION__SK_LASKETIIRUD_RA1');
Hando Lukats's avatar
Hando Lukats committed
138

139
140
141
INSERT INTO classifier_item (id, classifier_definition_id, code, editable, name, object_status, seq_no, upper_classifier_item_id, valid_from, valid_until, level)
VALUES ('VOCABULARY__RISK', 'VOCABULARY', 'RISK', false, 'TEST See on ohu selgitus', 'CURRENT', 12, null, now(), null, null),
('VOCABULARY__OH', 'VOCABULARY', 'OH', false, 'TEST See on töötervishoiu selgitus', 'CURRENT', 12, null, now(), null, null);