2022-03-28.TEIS-2587.accidents-parameters.sql 485 Bytes
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
--liquibase formatted sql

--changeset siiri:2022-03-28.TEIS-2587.accidents-parameters

INSERT INTO parameter (code, name, value, mandatory, data_type, frequently_changed) VALUES
('UPDATE_PERIOD_INCAPACITY_CERTIFICATES', 'Kasutatakse tööõnnetuste teenuses Haigekassast päringute tegemiseks. Periood kalendripäevades, kui pika aja jooksul pärast töövõimetuslehe salvestamist üritatakse uuendada töövõimetuspäevade arvu, juhul kui see puudub.',
 '360', true, 'INT', true);