2021-02-08.update-feature-flags.sql 1.48 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
--liquibase formatted sql

--changeset jyrgen:2021-02-08.update-feature-flags
update feature_flag set enabled = true where id = 'riskassessments';

insert into feature_flag (id, name, enabled)
values ('riskassessments-visible', 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüsi täisfunktsionaalsus on kasutajaliidesest kättesaadav', false),
       ('riskassessments-files-visible', 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüsi failide esitamine on lubatud', false),
       ('authorities-visible', 'Muutuja, mis näitab kas volituste haldamine on kättesaadav', false);
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

--changeset jyrgen:2021-02-08.add-additional-feature-flags
delete from feature_flag where id = 'riskassessments-visible';

update feature_flag set name = 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüsi failide üles laadimise alustamine on nähtav' where id = 'riskassessments-files-visible';

insert into feature_flag (id, name, enabled)
values ('riskassessments-menu-item-visible', 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüside menüüpunkt on nähtav', false),
       ('riskassessments-tool-visible', 'Muutuja, mis näitab kas riskianalüüsi tööriista kasutamise alustamine on nähtav', false);

--changeset jyrgen:2021-02-08.rename-add-feature-flag-columns
alter table feature_flag rename column name to description;
alter table feature_flag add column created_at timestamp;

update feature_flag
set created_at = now()
where id in ('riskassessments-menu-item-visible', 'riskassessments-tool-visible', 'authorities-visible', 'riskassessments-files-visible');