Commit 9eeb590f authored by Harri Kirik's avatar Harri Kirik
Browse files

Update translations

parent b087f1c8
Pipeline #3308 skipped with stage
......@@ -30,8 +30,8 @@ ext {
* w (versionBuild) is for making a release with the same version name, but different version code.
*/
versionMajor = 1
versionMinor = 3
versionPatch = 9
versionMinor = 4
versionPatch = 0
versionBuild = 0 // Use this when builds with the same version are needed. Change to once done
initVersioning()
}
......
......@@ -92,7 +92,6 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<item quantity="one">"Sul on olnud %d lähikontakt COVID-19 haigega"</item>
<item quantity="other">"Sul on olnud %d lähikontakti COVID-19 haigega"</item>
</plurals>
<string name="contacts_detected_text_health_board_thanks_you">"Terviseamet tänab sind panuse eest!"</string>
<string name="settings_title">"Seaded"</string>
<string name="settings_battery_optimization_label">"Luban rakendusel taustal töötada"</string>
<string name="settings_battery_optimization_description">"Taustal töötamine on vajalik lähikontaktide teavitustes viivituse vähendamiseks."</string>
......@@ -168,7 +167,11 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_sync_api">"Esines sünkroniseerimisviga. Nakatunud võtmete laadimine ebaõnnestus. Kui viga kordub siis kontakteeru kasutajatoega."</string>
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_gaen_not_available">"Google kontaktiteavitus ei tööta praegu sellel seadmel. Palun kontrolli, et seade ja rakendused oleks ajakohased ning et Google Play Services teek oleks installitud. Kui viga kordub siis kontakteeru kasutajatoega."</string>
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_gaen_unexpectedly_disabled">"Google kontaktiteavitus on väljalülitatud. Palun lülita see sisse Seaded -&gt; Google -&gt; COVID-19-ga kokkupuute märguanded. Kui viga kordub siis kontakteeru kasutajatoega."</string>
<!-- Fuzzy -->
<string name="contacts_health_board_recommendations">"Tutvu Eneseisolatsiooni reeglite ja Terviseameti soovitustega"</string>
<!-- Fuzzy -->
<string name="contacts_health_board_recommendations_clickable_part">"Eneseisolatsiooni reeglite ja Terviseameti soovitustega"</string>
<string name="debug_state_show_pre_share_screen">"Võtmete jagamise eelne ekraan"</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_title">"Anonüümsete koodide jagamine"</string>
......@@ -178,7 +181,6 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_button">"Alustan jagamist"</string>
<string name="share_denied_title">"Teavitamine ei õnnestunud"</string>
<string name="debug_state_show_share_screen_error">"Võtmete jagamise ekraani veateade"</string>
<string name="debug_state_show_share_screen_success">"Eduka võtmete jagamise teade"</string>
<string name="share_denied_paragraph1">"Teavitamine ebaõnnestus, sest HOIA ei saanud sinu telefonilt anonüümsete koodide jagamise õigust. Loa andmiseks vajuta allpool “Teavitama” ja järgnevas aknas “Jaga”, “Отправить” või “Share” nupule."</string>
<string name="share_denied_button_notify">"Teavitama"</string>
<string name="share_denied_paragraph2">"Teavitamisest loobumiseks vajuta “Tagasi avalehele”."</string>
......@@ -189,8 +191,6 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="language_estonian_settings">"Eesti keel"</string>
<string name="language_estonian_onboarding">"Eesti"</string>
<string name="language_russian">"Русский"</string>
<!-- Fuzzy -->
<string name="home_my_data_description_exposure_detection_suspended">"Lähikontaktide salvestamine peatatud. Taaskäivitamiseks kustutage vanad andmed."</string>
<string name="home_status_app_data_submitted">"Andmed edastatud"</string>
<string name="debug_sdk_state_synced_not_applicable">"-"</string>
......@@ -200,7 +200,7 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="debug_error_accessing_logs">"Logide ligipääsu viga."</string>
<string name="settings_cross_country_label">"Lähikontaktide salvestamine Euroopas"</string>
<string name="settings_cross_country_description">"HOIA äpp saab anonüümseid teavitusi enamiku Euroopa Liidu riikide lähikontaktide tuvastamise rakendustelt. Tutvu riikide nimekirja ja tööpõhimõttega siin."</string>
<string name="settings_cross_country_description_blue_part">"Tutvu riikide nimekirja ja tööpõhimõttega siin."</string>
<!-- Debug screen, non-release text -->
<string name="debug_state_scroll_to_cross_country_at_settings">"Ava riikidevaheline Seadetes"</string>
<string name="home_infection_abroad_title">"Jäin haigeks välismaal"</string>
......@@ -211,6 +211,7 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="cross_country_title">"HOIA Euroopas"</string>
<string name="cross_country_new_label">"UUDIS"</string>
<string name="cross_country_paragraph">"HOIA saab nüüd anonüümseid teavitusi ka enamiku Euroopa Liidu riikide lähikontaktide tuvastamise rakendustelt.\n\nSeega saad nüüd lähikontakti teavitusi ka välisriigis viibides ja välisriigi kodanikelt."</string>
<string name="debug_state_cross_country_pop_up">"Riikidevahelise pop-up"</string>
<string name="home_infection_status_loading">"Lähikontaktide võrdlemine haigetega"</string>
<string name="home_infection_status_healthy">"Sul puudub COVID-19 haigega lähikontakt."</string>
<string name="home_infection_status_had_contacts_description">"Eneseisolatsioon kuni %s"</string>
......@@ -220,4 +221,7 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
</plurals>
<string name="home_infection_status_infected">"Teavitused saadetud töösse!"</string>
<string name="home_infection_status_more_info">"Täpsem info"</string>
</resources>
<string name="settings_cross_country_description_blue_part">"Tutvu riikide nimekirja ja tööpõhimõttega siin."</string>
<string name="contacts_detected_text_health_board_thanks_you">"Terviseamet tänab sind panuse eest!"</string>
<string name="debug_state_show_share_screen_success">"Eduka võtmete jagamise ekraan"</string>
</resources>
\ No newline at end of file
......@@ -34,8 +34,9 @@
<string name="confirm_infection_date_header_title">"Заболели?"</string>
<string name="confirm_infection_button_open_patient_portal">"Идентифицироваться на портале пациента"</string>
<string name="confirm_infection_complete_title">"Готово!"</string>
<string name="confirm_infection_complete_message1">"Для того чтобы обеспечить Вашу анонимность, уведомления поступят на телефоны близких контактов с задержкой, в течение ближайших 24 часов."</string>
<string name="confirm_infection_complete_message2">"Предотвратите возможные новые заражения, обязательно сообщите об этом своим близким.
Спасибо, что заботитесь о близких."</string>
<string name="error_generic">"Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте снова."</string>
<string name="error_confirm_infection_send_infected_status">"Отправка подтверждения о заражении не удалась. Не удалось отправить ключи."</string>
<string name="error_confirm_infection_date_missing">"Bведите дату для уведомления"</string>
......@@ -81,7 +82,7 @@
<string name="home_infection_description_infected_blue_part">"инструкцией о домашнем лечении"</string>
<string name="contacts_no_contacts">"Известных близких контактов не было"</string>
<string name="contacts_detected_description_home">"Для снижения риска распространения вируса, оставайтесь дома до %s."</string>
<string name="contacts_detected_description_general">"Тесный контакт с человеком, инфицированным COVID-19, не означает, что у вас есть вирус. Чтобы обеспечить анонимность вас и других, приложение HOIA не показывает точное время или место тесного контакта. Чтобы обезопасить себя и других:"</string>
<string name="contacts_detected_text_stay_home">"Оставайтесь дома до %s"</string>
<string name="contacts_info_page_link">"Как происходит близкий контакт?"</string>
<string name="contacts_detected_text_monitor_health">"Следите за своим здоровьем. При появлении симптомов свяжитесь с семейным врачом."</string>
......@@ -167,12 +168,13 @@
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_sync_api">"Произошла ошибка внутренней синхронизации. Не удалось загрузить новые данные о заражении.Если проблема останется, свяжитесь с технической поддержкой."</string>
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_gaen_not_available">"Google Exposure Notification API в настоящее время недоступен на этом устройстве. Пожалуйста, проверьте, обновлены ли ваше устройство и приложения и установлены ли сервисы Google Play. . Если проблема останется, свяжитесь с технической поддержкой."</string>
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_gaen_unexpectedly_disabled">"Google Exposure Notification API в настоящее время отключён. Пожалуйста, включите его зайдя в Настройки -&gt; Google -&gt; Уведомления о заражении COVID-19. Если проблема останется, свяжитесь с технической поддержкой."</string>
<string name="contacts_health_board_recommendations">"Ознакомьтесь с правилами самоизоляции и рекомендациями Департамента здоровья Эстонии."</string>
<string name="contacts_health_board_recommendations_clickable_part">"правилами самоизоляции и рекомендациями Департамента здоровья Эстонии."</string>
<string name="debug_state_show_pre_share_screen">"Предшествующий обмену ключами экран"</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_title">"Уведомить близлежащие контакты"</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_subtitle">"Разрешите вашему телефону передавать анонимные коды приложению HOIA, нажав кнопку “Отправить”, “Jaga” или Share” в следующем диалоговом окне."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_paragraph2">"Уведомление не содержит личных данных."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_title">"Обмен анонимными кодами"</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_subtitle">"Разрешите вашему телефону передавать анонимные коды приложению HOIA, нажав кнопку «Jaga», «Отправить» или «Share»"</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_paragraph1">"При включении совместного использования анонимные коды с вашего телефона передаются в приложение HOIA. Без этого автоматическое уведомление о близких контактах работать не будет. Передаваемые коды анонимны и не содержат личной информации."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_paragraph2">"Передаваемые коды анонимны и не содержат личной информации."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_button">"Начинаю делиться"</string>
<string name="share_denied_title">"Уведомление не удалось"</string>
<string name="debug_state_show_share_screen_error">"Отображение ошибки уведомления"</string>
......@@ -186,8 +188,6 @@
<string name="language_estonian_settings">"Eesti keel"</string>
<string name="language_estonian_onboarding">"Eesti"</string>
<string name="language_russian">"Русский"</string>
<!-- Fuzzy -->
<string name="home_my_data_description_exposure_detection_suspended">"Сохранение близких контактов преостановлено. Удалите старые данные, чтобы восстановить обнаружение близких контактов."</string>
<string name="home_status_app_data_submitted">"Данные предоставлены"</string>
<string name="debug_sdk_state_synced_not_applicable">"-"</string>
......@@ -196,8 +196,8 @@
<string name="debug_view_all_logs">"Посмотреть все логи"</string>
<string name="debug_error_accessing_logs">"Oшибка допуска к логам."</string>
<string name="settings_cross_country_label">"Обнаружение контактов с заболевшими в Европе"</string>
<string name="settings_cross_country_description">"HOIA получает уведомления о контактах из большинства приложений для остлеживания контактов в странах Европейского Союза. Tutvu riikide nimekirja ja tööpõhimõttega siin."</string>
<string name="settings_cross_country_description_blue_part">"Tutvu riikide nimekirja ja tööpõhimõttega siin."</string>
<string name="settings_cross_country_description">"HOIA получает уведомления о контактах из большинства приложений для остлеживания контактов в странах Европейского Союза. Ознакомьтесь со списком стран и принципом их работы здесь."</string>
<!-- Debug screen, non-release text -->
<string name="debug_state_scroll_to_cross_country_at_settings">"Открыть международную информацию в настройках"</string>
<string name="home_infection_abroad_title">"Заболел за границей"</string>
......@@ -219,4 +219,6 @@
</plurals>
<string name="home_infection_status_infected">"Уведомления отправлены в обработку!"</string>
<string name="home_infection_status_more_info">"Подробнее"</string>
<string name="settings_cross_country_description_blue_part">"Ознакомьтесь со списком стран и принципом их работы здесь."</string>
<string name="contacts_detected_text_health_board_thanks_you">"Департамент здоровья Эстонии благодарит вас за ваш вклад!"</string>
</resources>
......@@ -35,9 +35,8 @@
<string name="confirm_infection_button_open_patient_portal">"Confirm via Patient Portal"</string>
<string name="confirm_infection_complete_title">"Done!"</string>
<string name="confirm_infection_complete_message1">"In order to protect your anonymity, your close contacts will be notified within 24 hours."</string>
<string name="confirm_infection_complete_message2">"Hoia ära võimalikke uusi nakatumisi ja teavita oma lähikontaktseid kindlasti ka ise.
Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="confirm_infection_complete_message2">"Prevent possible new infections, be sure to notify your close contacts yourself.
Thank you for keeping people close to you safe."</string>
<string name="error_generic">"Something went wrong. Please try again."</string>
<string name="error_confirm_infection_send_infected_status">"Infection confirmation process failed. Unable to submit keys."</string>
<string name="error_confirm_infection_date_missing">"Enter a date to send the notifications"</string>
......@@ -83,7 +82,7 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="home_infection_description_infected_blue_part">"our home care guide"</string>
<string name="contacts_no_contacts">"No known exposures"</string>
<string name="contacts_detected_description_home">"To minimize the risk of viral spread, please stay at home until %s."</string>
<string name="contacts_detected_description_general">"Lähikontakt ei tähenda veel, et sul on kindlasti viirus. Et tagada sinu ja teiste anonüümsus, ei näita HOIA rakendus lähikontakti tekkimise täpset aega ega kohta. Selleks, et ennast ja teisi hoida:"</string>
<string name="contacts_detected_description_general">"Being in close contact with a COVID-19 positive person does not mean that you have the virus. To ensure the anonymity of you and others, the HOIA application does not show the exact time or place of close contact. To keep yourself and others safe:"</string>
<string name="contacts_detected_text_stay_home">"Stay home until %s"</string>
<string name="contacts_info_page_link">"What is counted as a close contact?"</string>
<string name="contacts_detected_text_monitor_health">"Monitor your health. In case of symptoms, contact your family doctor."</string>
......@@ -92,7 +91,6 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<item quantity="one">"You have had %d close contact with COVID-19 patients"</item>
<item quantity="other">"You have had %d close contacts with cases of COVID-19"</item>
</plurals>
<string name="contacts_detected_text_health_board_thanks_you">"Terviseamet tänab sind panuse eest!"</string>
<string name="settings_title">"Settings"</string>
<string name="settings_battery_optimization_label">"Allow app to work in background"</string>
<string name="settings_battery_optimization_description">"Hoia app requires permission to work in the background for the quickest results."</string>
......@@ -168,17 +166,16 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_sync_api">"A backend synchronisation error has occurred. Failed to load new infection data. If the problem persists, contact support."</string>
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_gaen_not_available">"Google Exposure Notification API is currently not available on this device. Please check that your device and applications are up to date and that Google Play Services is installed. If the problem persists, contact support."</string>
<string name="dp3t_sdk_service_notification_error_gaen_unexpectedly_disabled">"Google Exposure Notification API is currently disabled. Please enable it from Settings -&gt; Google -&gt; COVID-19 Exposure Notifications. If the problem persists, contact support."</string>
<string name="contacts_health_board_recommendations">"Tutvu Eneseisolatsiooni reeglite ja Terviseameti soovitustega"</string>
<string name="contacts_health_board_recommendations_clickable_part">"Eneseisolatsiooni reeglite ja Terviseameti soovitustega"</string>
<string name="contacts_health_board_recommendations">"Get acquainted with the rules of self-isolation and the recommendations of the Estonian Health Board."</string>
<string name="contacts_health_board_recommendations_clickable_part">"the rules of self-isolation and the recommendations of the Estonian Health Board."</string>
<string name="debug_state_show_pre_share_screen">"Share keys intro screen"</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_title">"Share anonymous codes"</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_subtitle">"Anna luba oma telefonil jagada anonüümseid koode HOIA rakendusega, vajutades “Jaga”, “Отправить” või “Share” nupule."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_paragraph1">"Jagamise lubamine edastab anonüümsed koodid telefonist HOIA rakendusele. Ilma selleta lähikontaktsete automaatne teavitamine ei tööta."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_paragraph2">"Jagatavad koodid on anonüümsed ja ei sisalda isikuandmeid."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_subtitle">"Allow your phone to share anonymous codes with the HOIA app by clicking the “Jaga”, “Отправить” or “Share” button."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_paragraph1">"By enabling sharing, anonymous codes from your phone are passed to the HOIA application. Without this, automatic notification of close contacts will not work. Shared codes are anonymous and do not contain personal information."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_paragraph2">"Shared codes are anonymous and don't contain personal information."</string>
<string name="confirm_infection_pre_share_info_button">"Begin sharing"</string>
<string name="share_denied_title">"Notification failed"</string>
<string name="debug_state_show_share_screen_error">"Share Screen error"</string>
<string name="debug_state_show_share_screen_success">"Share Screen success"</string>
<string name="share_denied_paragraph1">"Notification failed, because HOIA did not get the permission from your phone to share the anonymous codes. To retry, please click “Notify” below and then click “Share”, “Jaga” or “Отправить” in the following dialog."</string>
<string name="share_denied_button_notify">"Notify"</string>
<string name="share_denied_paragraph2">"If you do not wish to send the notification, then click “back to home screen” below."</string>
......@@ -189,8 +186,6 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="language_estonian_settings">"Eesti keel"</string>
<string name="language_estonian_onboarding">"Eesti"</string>
<string name="language_russian">"Русский"</string>
<!-- Fuzzy -->
<string name="home_my_data_description_exposure_detection_suspended">"Exposure detection suspended. Delete your old data to resume detection."</string>
<string name="home_status_app_data_submitted">"Data submitted"</string>
<string name="debug_sdk_state_synced_not_applicable">"N/A"</string>
......@@ -200,7 +195,7 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
<string name="debug_error_accessing_logs">"Error accessing logs."</string>
<string name="settings_cross_country_label">"Exposure detection in Europe"</string>
<string name="settings_cross_country_description">"HOIA gets contact notifications from most of the contact tracing applications of the European Union countries. See this for more information and the list of supported countries."</string>
<string name="settings_cross_country_description_blue_part">"See this for more information and the list of supported countries."</string>
<!-- Debug screen, non-release text -->
<string name="debug_state_scroll_to_cross_country_at_settings">"Open cross-country in Settings"</string>
<string name="home_infection_abroad_title">"I've fallen ill while abroad"</string>
......@@ -221,4 +216,7 @@ Aitäh, et hoiad lähedasi."</string>
</plurals>
<string name="home_infection_status_infected">"Notifications sent!"</string>
<string name="home_infection_status_more_info">"More info"</string>
</resources>
<string name="settings_cross_country_description_blue_part">"See this for more information and the list of supported countries."</string>
<string name="contacts_detected_text_health_board_thanks_you">"The Estonian Health Board thanks you for your contribution!"</string>
<string name="debug_state_show_share_screen_success">"Share keys success screen"</string>
</resources>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment