Skip to content
TEHIK

TEHIK

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) on kompetentsikeskus, kuhu on konsolideeritud Sotsiaalministeeriumi IKT osakonna ja Eesti E-tervise Sihtasutuse rollid. Siia koondame TEHIKu avalikud repositooriumid.