Skip to content
T

transcription

Kõnetuvastuse ehk transkriptsiooni komponent, siia saadab HANS helisalvestise ja tagasi saab tuvastatud teksti.