Commit 9d078efa authored by Kristo Vaher's avatar Kristo Vaher

Reference numbers added.

parent 022fbac5
......@@ -12,6 +12,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>1</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>development</category>
......@@ -22,6 +23,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>2</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>development</category>
......@@ -31,6 +33,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>3</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>development</category>
......@@ -42,6 +45,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>4</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>development</category>
......@@ -54,6 +58,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>5</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>development</category>
......@@ -63,6 +68,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>6</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>development</category>
......@@ -71,6 +77,7 @@
<additional></additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>7</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>development</category>
......@@ -79,6 +86,7 @@
<additional></additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>8</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>deployment</category>
......@@ -89,6 +97,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>9</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>deployment</category>
......@@ -99,6 +108,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>10</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>deployment</category>
......@@ -109,6 +119,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>11</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>deployment</category>
......@@ -117,6 +128,7 @@
<additional></additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>12</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>deployment</category>
......@@ -125,6 +137,7 @@
<additional>Kasutades näiteks Bamboo, Jenkins või muid CI/CD vahend.</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>13</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>deployment</category>
......@@ -135,6 +148,7 @@
</additional>
</et>
<level>recommended</level>
<reference>14</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>deployment</category>
......@@ -147,6 +161,7 @@
</additional>
</et>
<level>recommended</level>
<reference>15</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>deployment</category>
......@@ -158,6 +173,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>16</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -168,6 +184,7 @@
</additional>
</et>
<level>draft</level>
<reference>17</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -179,6 +196,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>18</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -187,6 +205,7 @@
<additional>Kui autentimine on soovituslikult tsentraalne, siis autoriseerimine on rakenduste enda tagada.</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>19</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -195,6 +214,7 @@
<additional>Näiteks kasutades Swagger lähenemist.</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>20</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -209,6 +229,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>21</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -217,6 +238,7 @@
<additional>https://www.ria.ee/et/riigi-infosusteem/andmevahetuskiht-x-tee.html</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>22</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -227,6 +249,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>23</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -248,6 +271,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>24</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -256,6 +280,7 @@
<additional>Brauseri kohalikus hoidlas, küpsistes vms. See on vajalik, kui teenused on mitmel õlal koormusjaoturi taga.</additional>
</et>
<level>recommended</level>
<reference>25</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -271,6 +296,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>26</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -280,6 +306,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>27</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -289,6 +316,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>28</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -298,6 +326,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>29</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -306,6 +335,7 @@
<additional></additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>30</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>architecture</category>
......@@ -314,6 +344,7 @@
<additional>täieneb</additional>
</et>
<level>draft</level>
<reference>31</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>quality</category>
......@@ -324,6 +355,7 @@
</additional>
</et>
<level>recommended</level>
<reference>32</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>quality</category>
......@@ -333,6 +365,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>33</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>quality</category>
......@@ -342,6 +375,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>34</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>quality</category>
......@@ -351,6 +385,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>35</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>quality</category>
......@@ -360,6 +395,7 @@
</additional>
</et>
<level>recommended</level>
<reference>36</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>quality</category>
......@@ -370,6 +406,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>37</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>quality</category>
......@@ -379,6 +416,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>38</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>quality</category>
......@@ -388,6 +426,7 @@
</additional>
</et>
<level>draft</level>
<reference>39</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -397,6 +436,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>40</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -408,6 +448,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>41</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -416,6 +457,7 @@
<additional></additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>42</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -425,6 +467,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>43</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -434,6 +477,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>44</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -443,6 +487,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>45</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -452,6 +497,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>46</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -461,6 +507,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>47</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>security</category>
......@@ -469,6 +516,7 @@
<additional></additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>48</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -478,6 +526,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>49</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -487,6 +536,7 @@
</additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>50</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -501,6 +551,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>51</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -517,6 +568,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>52</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -526,6 +578,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>53</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -535,6 +588,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>54</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -543,6 +597,7 @@
<additional></additional>
</et>
<level>required</level>
<reference>55</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -552,6 +607,7 @@
</additional>
</et>
<level>expected</level>
<reference>56</reference>
</requirement>
<requirement>
<category>data</category>
......@@ -561,6 +617,7 @@
</additional>
</et>
<level>draft</level>
<reference>57</reference>
</requirement>
</cross-functional-requirements>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment