Commit 7e50a667 authored by Kristo Vaher's avatar Kristo Vaher 💻
Browse files

Reference linking in stylesheet added

parent 9d078efa
......@@ -11,5 +11,6 @@ Uue nõude defineerimiseks tuleb järgida järgmist:
3. Nõue ise defineerida 'rule' all
4. 'additional' alla lisada lisainfo
5. 'level' alla nõude tase (required, expected, recommended, draft)
6. 'reference' alla defineerida unikaalne nõude number ja kontrollida, et number pole juba kasutuses
Uued nõuded tuleb üle valideerida Digiriigi Arhitektuurinõukogus. Täpsem protsess sellega selgub jooksvalt.
\ No newline at end of file
Uued nõuded tuleb üle valideerida Digiriigi Arhitektuurinõukogus. Täpsem protsess sellega selgub jooksvalt.
......@@ -18,6 +18,11 @@
p {
margin:10px;
}
a {
font: 14px Verdana;
color: #486d87;
font-weight:bold;
}
table {
margin:20px 5px;
}
......@@ -29,6 +34,9 @@
padding:10px;
background-color: #fff2b8
}
tr td:first-child {
text-align:center;
}
th {
padding:10px;
background-color:#b6d4e3;
......@@ -83,6 +91,7 @@
<h1>Arendus</h1>
<table>
<tr bgcolor="#9acd32">
<th style="text-align:left">viide</th>
<th style="text-align:left">nõue</th>
<th style="text-align:left">alamnõuded ja soovitused</th>
<th style="text-align:left">laiendatavus</th>
......@@ -90,7 +99,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='development') and (level='required')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="required">kohustus</td>
......@@ -100,7 +110,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='development') and (level='expected')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="expected">ootus</td>
......@@ -110,7 +121,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='development') and (level='recommended')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="recommended">soovitus</td>
......@@ -120,7 +132,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='development') and (level='draft')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="draft">mustand</td>
......@@ -131,6 +144,7 @@
<h1>Tarne</h1>
<table>
<tr bgcolor="#9acd32">
<th style="text-align:left">viide</th>
<th style="text-align:left">nõue</th>
<th style="text-align:left">alamnõuded ja soovitused</th>
<th style="text-align:left">laiendatavus</th>
......@@ -138,7 +152,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='deployment') and (level='required')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="required">kohustus</td>
......@@ -148,7 +163,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='deployment') and (level='expected')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="expected">ootus</td>
......@@ -158,7 +174,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='deployment') and (level='recommended')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="recommended">soovitus</td>
......@@ -168,7 +185,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='deployment') and (level='draft')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="draft">mustand</td>
......@@ -179,6 +197,7 @@
<h1>Arhitektuur</h1>
<table>
<tr bgcolor="#9acd32">
<th style="text-align:left">viide</th>
<th style="text-align:left">nõue</th>
<th style="text-align:left">alamnõuded ja soovitused</th>
<th style="text-align:left">laiendatavus</th>
......@@ -186,7 +205,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='architecture') and (level='required')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="required">kohustus</td>
......@@ -196,7 +216,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='architecture') and (level='expected')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="expected">ootus</td>
......@@ -206,7 +227,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='architecture') and (level='recommended')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="recommended">soovitus</td>
......@@ -216,7 +238,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='architecture') and (level='draft')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="draft">mustand</td>
......@@ -227,6 +250,7 @@
<h1>Kvaliteet</h1>
<table>
<tr bgcolor="#9acd32">
<th style="text-align:left">viide</th>
<th style="text-align:left">nõue</th>
<th style="text-align:left">alamnõuded ja soovitused</th>
<th style="text-align:left">laiendatavus</th>
......@@ -234,7 +258,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='quality') and (level='required')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="required">kohustus</td>
......@@ -244,7 +269,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='quality') and (level='expected')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="expected">ootus</td>
......@@ -254,7 +280,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='quality') and (level='recommended')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="recommended">soovitus</td>
......@@ -264,7 +291,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='quality') and (level='draft')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="draft">mustand</td>
......@@ -275,6 +303,7 @@
<h1>Turvalisus</h1>
<table>
<tr bgcolor="#9acd32">
<th style="text-align:left">viide</th>
<th style="text-align:left">nõue</th>
<th style="text-align:left">alamnõuded ja soovitused</th>
<th style="text-align:left">laiendatavus</th>
......@@ -282,7 +311,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='security') and (level='required')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="required">kohustus</td>
......@@ -292,7 +322,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='security') and (level='expected')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="expected">ootus</td>
......@@ -302,7 +333,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='security') and (level='recommended')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="recommended">soovitus</td>
......@@ -312,7 +344,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='security') and (level='draft')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="draft">mustand</td>
......@@ -323,6 +356,7 @@
<h1>Andmehaldus</h1>
<table>
<tr bgcolor="#9acd32">
<th style="text-align:left">viide</th>
<th style="text-align:left">nõue</th>
<th style="text-align:left">alamnõuded ja soovitused</th>
<th style="text-align:left">laiendatavus</th>
......@@ -330,7 +364,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='data') and (level='required')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="required">kohustus</td>
......@@ -340,7 +375,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='data') and (level='expected')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="expected">ootus</td>
......@@ -350,7 +386,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='data') and (level='recommended')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="recommended">soovitus</td>
......@@ -360,7 +397,8 @@
<xsl:for-each select="cross-functional-requirements/requirement">
<xsl:sort select="level"/>
<xsl:if test="(category='data') and (level='draft')">
<tr>
<tr id="ref-{reference}">
<td><a href="#ref-{reference}">#<xsl:value-of select="reference"/></a></td>
<td><xsl:value-of select="et/rule"/></td>
<td><xsl:value-of select="et/additional"/></td>
<td class="draft">mustand</td>
......@@ -372,4 +410,3 @@
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment