Unverified Commit 16bf702d authored by Edmund Laugasson's avatar Edmund Laugasson Committed by GitHub
Browse files

Update business.html

URL opening updates
parent 1c405572
......@@ -43,11 +43,11 @@ ning me leiame teile kõige sobivama ettevõtte.
<div class="col-md-6">
Kui oled avatud lähtekoodiga aktiivselt tegelev ettevõte oled oodatud liituma
Alvatali võrgustikuga.
Selleks laadi alla lingil olev liitusmisvorm,
täida vorm LibreOffice abil,
ekspordi dokument PDF-iks,
digiallkirja Eesti ID-kaardiga
ning saada meile e-posti aadressil <a href="mailto:info@alvatal.ee">info@alvatal.ee</a>.
Selleks palume laadida alla liitusmisvorm,
täida vorm LibreOffice'i abil,
eksportida dokument PDF-iks,
digiallkirjastada Eesti ID-kaardiga
ning saata meile e-postiga aadressile <a href="mailto:info@alvatal.ee">info@alvatal.ee</a>.
Liikmeks astunud ettevõtted lisame automaatselt käesolevale lehele.
</div>
</div>
......@@ -98,7 +98,7 @@ function filter() {
Pakume IT alast arvutihooldusteenust <b>Põhja-Eestis, Tartus, Pärnus ja
Raplas 24h</b> ööpäevas.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.atrauma.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.atrauma.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="col-md-6" id="active">
<h2>Active Systems OÜ</h2>
......@@ -109,7 +109,7 @@ function filter() {
haldamine ning veebi&shy;lahenduste projek&shy;teerimine, juurutamine ning majutus.
OÜ Active Systems klientide hulka kuuluvad Eesti Energia AS, Pärnu Linnavalitsus, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, AS Port Artur Grupp, Pärnu Konverentsibüroo, AS Eesti Krediidipank, jpt.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.active.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.active.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
</div>
......@@ -120,14 +120,14 @@ function filter() {
<p>Stipit pakub Odoo baasil ettevõtte ressursiplaneerimistarkvara,
sisetelevisiooni lahendusi, Python tarkvaraarendust ning
sardsüsteemide konsultatsioone.</p>
<a class="btn btn-default" href="http://stipit.com/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://stipit.com/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="col-md-6" id="revnetek">
<h2>Revnetek OÜ</h2>
<p>
Revnetek Systems koostab teie ettevõttele alati teie vajadusi ja huve silmas pidava lahenduse. Teenused, mille vastu enamik ettevõtteid huvi tunnevad ning milles tänu 14 aasta pikkusele kogemusele tugevad oleme, jagunevad laias laastus neljaks.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://revnetek.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://revnetek.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
</div>
......@@ -136,7 +136,7 @@ function filter() {
<h2>Küberpunk OÜ</h2>
<p>Küberpunk osutab nõustamisteenust tarkvaraarenduse, integratsiooni ja infoturbe valdkondades.
Eesti kõige asjalikum oskusteave kiipkaartide (ID-kaart, Mobiil-ID, NFC) ja PKI lahenduste osas.</p>
<a class="btn btn-default" href="https://kyberpunk.net/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="https://kyberpunk.net/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="col-md-6" id="pingviinitiivul">
<h2>Pingviinitiivul OÜ</h2>
......@@ -145,7 +145,7 @@ function filter() {
planeerimist ning Linux serverite haldust.
Arvutiteenuseid pakume fookusega <b>Lääne-Tallinnas</b>.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.pingviinitiivul.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.pingviinitiivul.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
</div>
......@@ -163,7 +163,7 @@ function filter() {
Oleme oma professionaalse teenindusega tuntust kogunud nii
rahvusvaheliste kui kohalike ettevõtete hulgas.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.intraflex.eu/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.intraflex.eu/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="col-md-6" id="nex">
<h2>Nex Data Systems</h2>
......@@ -180,7 +180,7 @@ function filter() {
majutamiseks meie oma hostinguserveris.
Veebilahenduste loomisel kasutame peamiselt Typo3 platvormi.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.nex.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.nex.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
</div>
......@@ -195,7 +195,7 @@ function filter() {
efektiivselt rakendada vabavaralisi lahendusi nii ärilistel
eesmärkidel kui ka erakasutuses.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.zeroconf.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.zeroconf.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="col-md-6" id="koodur">
<h2>Koodur OÜ</h2>
......@@ -216,7 +216,7 @@ function filter() {
Tallinna Haridus&shy;amet,
Elering AS, Helmes AS jpt.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.koodur.com/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.koodur.com/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
</div>
......@@ -227,14 +227,14 @@ function filter() {
<p>
Prestige Worldwide OÜ on ettevõte, mis pakub oma klientidele IT teenuseid. Aitame luua ning hallata ettevõtetes võrgulahendusi ning aitame hooldada sealseid töökohti. Hoiame silma peal siseserveritel, jälgime varunduste teostamist ning oleme toeks nii e-posti, telefoni kui ka kaughalduse teel igapäevaste murede ja probleemide lahendamisel.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://pww.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://pww.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="col-md-6" id="ppnet">
<h2>PP Electronics OÜ</h2>
<p>
PP Electronics OÜ on Pärnus registreeritud ettevõtte.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.ppnet.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.ppnet.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
</div>
......@@ -246,7 +246,7 @@ function filter() {
Teknet on Viljandis registreeritud ettevõte, mis keskendub
SQL-Ledger baasil raamatupidamislahenduste pakkumisele.
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.teknet.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.teknet.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="col-md-6" id="nordtech">
<h2>Nordtech OÜ</h2>
......@@ -256,7 +256,7 @@ function filter() {
Meie tunneme vabavara, teame parimaid projekte ja leiame vaba tarkvara
laiast maailmast just teile sobivad lahendused
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.nordtech.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.nordtech.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
</div>
......@@ -274,7 +274,7 @@ function filter() {
ja Sencha ExtJS raamistike baasil. Lino on vaba tarkvara BSD
litsentsi all. Professionaalsed arendajad teenivad raha osutatud
teenuste eest, mitte litsentsi müügist.</p>
<a class="btn btn-default" href="http://www.saffre-rumma.net/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://www.saffre-rumma.net/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="col-md-6" id="veebimajutus">
......@@ -287,7 +287,7 @@ function filter() {
Eestis suuruselt teine teenusepakkuja. Lisaks domeeni, e-posti ja veebimajutuste teenustele pakume
klientidele ka SSL sertifikaate, SSD VPS pilveservereid ning ülilihtsaid veebiehitustööriistu.
</p>
<a class="btn btn-default" href="https://www.veebimajutus.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="https://www.veebimajutus.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
<div class="row" lang="et">
......@@ -299,7 +299,7 @@ function filter() {
varundus- ja monitooringulahendusi. Teostame ka vajadusel tehnilisi konsultatsioone.
Saab abi ka litsentside soetamisel (Suse, Novell, Micro Focus).
</p>
<a class="btn btn-default" href="http://sandfox.ee/" role="button">Loe lähemalt &raquo;</a>
<a class="btn btn-default" href="http://sandfox.ee/" role="button" target="_blank">Loe lähemalt &raquo;</a>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment